Yeah1 (YEG) thoát lỗ trong quý 1 nhờ thắng vụ kiện pháp lý với đối tác nước ngoài

Yeah1 (YEG) thoát lỗ trong quý 1 nhờ thắng vụ kiện pháp lý với đối tác nước ngoài - Ảnh 1.

Yeah1 đã thoát lỗ và có lãi sau thuế 840 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 lỗ gần 53 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Yeah1 vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 với doanh thu giảm 77% còn gần 68 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu đến từ quảng cáo giảm mạnh từ 223 tỷ còn 49 tỷ đồng; doanh thu bán lẻ cũng giảm 95% xuống còn 1,5 tỷ đồng. Khấu khừ giá vốn, Yeah1 ghi nhận gần 12 tỷ đồng lãi gộp, giảm 69% so với cùng kỳ.

Yeah1 (YEG) thoát lỗ trong quý 1 nhờ thắng vụ kiện pháp lý với đối tác nước ngoài - Ảnh 1.

Trong khi nguồn thu chính sụt giảm, doanh thu tài chính của YEG cũng giảm mạnh 82% xuống còn hơn 244 triệu đồng. Mặt khác, các chi phí hoạt động của doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể, chi phí bán hàng giảm 56%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 78%, chi phí tài chính giảm 16%.

Điểm sáng trong quý này là doanh nghiệp ghi nhận khoản lãi 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 2 tỷ đồng. Theo thuyết minh, khoản lãi này là do Yeah1 thắng vụ kiện pháp lý với một bên đối tác nước ngoài.

Yeah1 (YEG) thoát lỗ trong quý 1 nhờ thắng vụ kiện pháp lý với đối tác nước ngoài - Ảnh 2.

Kết quả, Yeah1 đã thoát lỗ và có lãi sau thuế 840 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 53 tỷ đồng. Theo giải trình từ ban lãnh đạo, lợi nhuận sau thuế của Yeah1 vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid trong năm 2021 dẫn tới suy giảm hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Xét về dòng tiền, trong quý 1 dòng tiền kinh doanh chính âm 158 tỷ đồng so với cùng kỳ âm hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 273 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 112 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm cuối tháng 3, tổng tài sản của Yeah1 giảm 12% so với đầu năm về 1.208 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 777 tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng tài sản.

https://cafef.vn/yeah1-yeg-thoat-lo-trong-quy-1-nho-thang-vu-kien-phap-ly-voi-doi-tac-nuoc-ngoai-20220504094055996.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.