Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Doanh thu sụt giảm, quý 1 lãi thấp nhất trong vòng 3 năm qua

Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Doanh thu sụt giảm, quý 1 lãi thấp nhất trong vòng 3 năm qua - Ảnh 1.

Năm 2022, Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE) đặt kế hoạch lãi sau thuế 48 tỷ đồng tăng 117% so với thực hiện trong năm 2021.

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã chứng khoán BCE) đã công bố BCTC quý 1/2022.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 5,4 tỷ đồng giảm 91% so với cùng kỳ, sau khi trừ giá vốn lãi gộp còn 3,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lợi nhuận gộp đạt gần 18 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí tài chính và chi phí QLDN đều thấp hơn cùng kỳ, nhưng do lãi gộp thấp nên BCE chỉ lãi sau thuế hơn nửa tỷ đồng giảm mạnh so với con số gần 11 tỷ đồng của quý 1/2021.

Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Doanh thu sụt giảm, quý 1 lãi thấp nhất trong vòng 3 năm qua - Ảnh 1.

Năm 2022, BCE đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh so với thực hiện 2021, doanh thu 388 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng – lần lượt tăng trưởng 249% và 117% so với thực hiện trong năm 2021.

Định hướng phát triển của công ty trong năm tài chính, đối với lĩnh vực bất động sản, tiếp tục mở rộng và phát triển các dự án bất động sản, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, song song với việc phát triển dịch vụ bất động sản, kiểm soát tình hình thu hồi công nợ khách hàng. Tiếp tục triển khai đầu tư mô hình nhà ở thương mại dịch vụ dành cho người lao động có thu nhập thấp.

Một nội dung đáng chú ý, công ty đã thông qua kế hoạch chào bán tối đa 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, tỷ lệ chào bán dự kiến là 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Toàn bộ số tiền huy động dự kiến tối thiểu 350 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

https://cafef.vn/xay-dung-va-giao-thong-binh-duong-bce-doanh-thu-sut-giam-quy-1-lai-thap-nhat-trong-vong-3-nam-qua-20220428083940433.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.