Xây dựng Tiền Giang (THG) thông qua phương án phát hành 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25%

Năm 2021 Xây dựng Tiền Giang báo lãi sau thuế hơn 128 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư và xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán THG) cống bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Xây dựng Tiền Giang dự kiến phát hành 4 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ phát hành 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 25 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 40 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế các năm luỹ kế đến 31/12/2021 theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán.

Năm 2021 Xây dựng Tiền Giang đạt 1.319 tỷ đồng doanh thu, giảm 26% so với năm 2020. Trừ giá vốn, công ty còn lãi gộp 323 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 129 tỷ đồng, giảm 24,1% so với số lãi đạt được năm 20220. EPS đạt 7.922 đồng.

Tính đến 31/12/2021 Xây dựng Tiền Giang còn 222 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 134 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 5 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Với kết quả đạt được, Xây dựng Tiền Giang dự kiến trả cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 45%; trong đó đã tạm ứng hai đợt trong năm 2021 với tỷ lệ 20%; tới đây sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%. Như vậy, doanh nghiệp sẽ dành gần 72 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021.

https://cafef.vn/xay-dung-tien-giang-thg-thong-qua-phuong-an-phat-hanh-4-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-ty-le-25-20220425163112137.chn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *