Vĩnh Phúc: Xây dựng Tam Đảo là điểm đến du lịch độc đáo và đặc sắc

Để thúc đẩy, khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch Tam Đảo. UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa đã ban hành Quyết định số 1508 /QĐ-UBND phê duyệt “Đề án phát triển du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025. Định hướng đến năm 2030”.

Vĩnh Phúc: Xây dựng Tam Đảo là điểm đến du lịch độc đáo và đặc sắc
Vĩnh Phúc xây dựng Tam Đảo là điểm đến du lịch độc đáo và đặc sắc
Theo đó, mục tiêu của Đề án đưa ra là tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng du lịch. Phát triển các điểm du lịch mới. Đầu tư xây dựng các điểm du lịch chất lượng cao, phát triển du lịch văn hóa cộng đồng. Phát triển du lịch gắn với bảo vệ rừng và môi trường sinh thái. Phát huy và khai thác các sản phẩm du lịch có lợi thế của địa phương Vĩnh Phúc.

Phấn đấu đến năm 2025, ngành du lịch Tam Đảo phát triển và tạo được những hình ảnh đặc trưng riêng. Phù hợp với tiềm năng, lợi thế, từng bước xây dựng huyện Tam Đảo trở thành Thị xã. Đến năm 2030, huyện Tam Đảo trở thành thị xã đặc sắc về du lịch. Một trong những trung tâm du lịch của tỉnh và cả nước. Điểm đến hấp dẫn thân thiện của du khách.

Để thực hiện mục tiêu này, đề án đưa ra 9 giải pháp để triển khai thực hiện. Trong đó, chú trọng các giải pháp có ý nghĩa là đòn bẩy. Và xây dựng cơ sở hạ tầng như hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch. Theo đó, trong thời gian tới sẽ đề xuất HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành chính sách. Bao gồm khuyến khích, hỗ trợ phát triển du lịch của tỉnh đối với huyện Tam Đảo. Đến năm 2030, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Các hộ kinh doanh trực tiếp đầu tư xây dựng, kinh doanh phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật về giao thông vận tải, hạ tầng điện, hạ tầng về bưu chính viễn thông. Phát triển dịch vụ – thương mại. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào phát triển du lịch tại Tam Đảo.

Thương hiệu sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.