Viglacera (VGC) đặt kế hoạch lãi hợp nhất 1.700 tỷ đồng, chia cổ tức 16% trong năm 2022

Ngày 26/04 tới đây Tổng Công ty Viglacera – CTCP (Mã CK VGC) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo tài liệu công bố, trong năm 2022, Viglacera lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.700 tỷ đồng, doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng lần lượt tăng 10% và 34% so với thực hiện năm 2021. Về phía Công ty Mẹ đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng, doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng lần lượt tăng 4% và 17% so với thực hiện năm 2021. Theo đó, VGC dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 16%.

Viglacera (VGC) đặt kế hoạch lãi hợp nhất 1.700 tỷ đồng, chia cổ tức 16% trong năm 2022 - Ảnh 1.

Nguồn: Tài liệu Họp ĐHCĐ VGC

Về kế hoạch đầu tư phát triển 2022, tại lĩnh vực vật liệu VGC tập trung triển khai thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy gạch Viglacera Eurotile vào khai thác đúng tiến độ; phát triển, tăng sản lượng và đa dạng các dòng sản phẩm kính tiết kiệm năng lượng, gương cao cấp. TCT Viglacera tiếp tục nghiên cứu triển khai đầu tư Dự án Nhà máy kính nổi siêu trăng Phú Mỹ GĐ 2, công suất 900 tấn/ngày, đầu tư kho thành phẩm, nhà kho cho thuê tại Nhà máy Mỹ Đức và Nhà máy gạch Viglacera Eurotile, nghiên cứu triển khai đầu tư dự án sản xuất bao bì tại KCN Mỹ Xuân.

Đối với lĩnh vực bất động sản, VGC tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại các KCN đang triển khai, khởi công mới thực hiện đầu tư KCN Thuận Thành (diện tích 262,71 ha) tại Bắc Ninh. Mục tiêu phấn đấu năm 2022-2023 Tổng công ty chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư mới khoảng 2.000 ha khu công nghiệp: KCN Phù Ninh (Phú Thọ), KCN Đông Triều (Quảng Ninh), KCN Tây Phổ Yên (Thái Nguyên), tổ hợp KCN – Đô thị – Dịch vụ tại Yên Bái…

Ngoài ra, Tổng công ty Viglacera tiếp tục phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với các dự án tại KCN Đồng Văn IV, Phú Hà, Yên Phong – Bắc Ninh…và các khu nhà ở thương mại, du lịch nghỉ dưỡng. Tầm nhìn 2022-2023 Tổng công ty chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư mới khoảng 200 ha trong lĩnh vực nhà ở.

Đáng chú ý, đối với đầu tư tại nước ngoài, VGC sẽ triển khai các dự án đầu tư tại Cuba đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua. Trong đó, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại các Dự án KCN ViMariel và Dự án Liên doanh SanVig.

Cũng trong đại hội, Tổng công ty dự trình phương án tăng vốn điều lệ, đồng thời cơ cấu lại sở hữu vốn của Tổng công ty tại các công ty thành viên. Cụ thể, thông qua chủ trương tăng VĐL của Công ty ViMariel lên 19 triệu USD và Công ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ lên 1.886 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VGC tiếp tục thực hiện tăng/thoái vốn điều lệ, đồng thời cơ cấu lại sở hữu vốn của Tổng công ty tại các công ty con đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Về kết quả sản xuất kinh doanh 2021, doanh thu công ty Mẹ thực hiện 5.559 tỷ đồng, đạt 111% KH ĐHCĐ giao, tổng công ty – CTCP (hợp nhất) thực hiện 11.194 tỷ đồng, đạt 93% KH ĐHCĐ giao. Về lợi nhuận trước thuế, Công ty Mẹ đạt 1.149 tỷ đồng, Tổng công ty – CTCP (hợp nhất) đạt 1.541 tỷ đồng lần lượt tăng 53% và 54% KH được ĐHCĐ giao. Với kết quả này, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến thực hiện là 15%, tăng 3% so với kế hoạch.

Viglacera (VGC) đặt kế hoạch lãi hợp nhất 1.700 tỷ đồng, chia cổ tức 16% trong năm 2022 - Ảnh 2.

Nguồn: Tài liệu Họp ĐHCĐ VGC

Cập nhật mới đây từ Tổng công ty Viglacera trong tháng 3/2022, doanh thu toàn Tổng công ty đạt 109% kế hoạch tháng, doanh thu quý 1/2022 đạt 130% kế hoạch quý, đạt 22% mục tiêu cả năm và tăng trưởng 31% so với cùng kỳ.

https://cafef.vn/viglacera-vgc-dat-ke-hoach-lai-hop-nhat-1700-ty-dong-chia-co-tuc-16-trong-nam-2022-20220413111156015.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *