Viettel Construction (CTR) chuẩn bị trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ hơn 23%

Viettel Construction (CTR) chuẩn bị trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ hơn 23% - Ảnh 1.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTR mới chuyển từ sàn giao dịch Upcom sang HoSE hồi giữa tháng 2 vừa qua và đã lập đỉnh lịch sử tại mức 120.000 đồng/cp vào phiên giao dịch ngày 19/4. Ngay sau đó cổ phiếu CTR đã được điều chỉnh và hiện đang giao dịch quanh mức 83.000 đồng/cp, tương ứng giảm 31% trong vòng hơn 2 tuần.

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, Mã CK: CTR) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành gần 21,5 triệu cổ phiếu, tương đương 23,1% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 1.000:231, tức nghĩa cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 231 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 215 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành sẽ trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Sau khi hoàn tất đợt phát hành trên, tổng vốn của CTR sẽ tăng lên gần 1.144 tỷ đồng.

Xét về tình hình kinh doanh, năm 2021 CTR ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 7.447 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hơn 375 tỷ đồng, tăng 37% so với kết quả năm trước. Tính đến ngày 31/12/2021 CTR ghi nhận 397 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Năm 2021, Viettel Construction đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 6.600 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 351 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành vượt 13% chỉ tiêu doanh thu và vượt 34% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Mới đây CTR vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu thuần đạt 2.001 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế 89,2 tỷ đồng, tăng trưởng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) quý 1 đạt 960 đồng.

Năm 2022, Viettel Constrution đặt kế hoạch doanh thu 8.586 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 414 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện trong quý 1, công ty đã hoàn thành 23,3% chỉ tiêu doanh thu và 21,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTR mới chuyển từ sàn giao dịch Upcom sang HoSE hồi giữa tháng 2 vừa qua và đã lập đỉnh lịch sử tại mức 120.000 đồng/cp vào phiên giao dịch ngày 19/4. Ngay sau đó cổ phiếu CTR đã được điều chỉnh và hiện đang giao dịch quanh mức 83.000 đồng/cp, tương ứng giảm 31% trong vòng hơn 2 tuần.

Viettel Construction (CTR) chuẩn bị trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ hơn 23% - Ảnh 1.

https://cafef.vn/viettel-construction-ctr-chuan-bi-tra-co-tuc-nam-2021-bang-co-phieu-voi-ty-le-hon-23-2022050615161608.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.