Vietjet (VJC) bị nhắc nhở vì vi phạm CBTT khi thiếu thuyết minh, thiếu con dấu tại BCTC

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhắc nhở và đề nghị Vietjet cung cấp Báo cáo tài chính quý 1/2022 riêng lẻ và hợp nhất bản đầy đủ và hợp lệ theo quy định và thực hiện công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có văn bản nhắc nhở Công ty CP Hàng không Vietjet Air về vi phạm quy định công bố thông tin. Cụ thể, ngày 30/4, HoSE nhận được bản dữ liệu điện tử báo cáo tài chính quý 1/2022 riêng lẻ và hợp nhất của VietJet Air bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 10 và Khoản 3 Điều 14 Thông tư 96 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Báo cáo tài chính phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Tuy nhiên, Báo cáo tài chính quý 1/2022 của công ty chưa tuân thủ quy định nêu trên, thiếu thuyết minh báo cáo tài chính.

Ngoài ra, báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất của công ty chưa hợp lệ, thiếu dấu của công ty tại các bảng: Cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh và Lưu chuyển tiền tệ.

Căn cứ quy định tại Điểm C Khoản 3 Điều 14 Thông tư 96 của Bộ Tài chính: Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, đến thời điểm hiện nay công ty đã chậm công bố thông tin Báo cáo Tài chính quý 1/2022 nêu trên.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhắc nhở và đề nghị Công ty cung cấp Báo cáo tài chính quý 1/2022 riêng lẻ và hợp nhất bản đầy đủ và hợp lệ theo quy định và thực hiện công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cổ đông.

Kết thúc quý I/2022, doanh thu hợp nhất toàn quý là 4.522 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 244 tỷ đồng , lần lượt tăng 12% và 98% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu chỉ tính riêng mảng vận tải hàng không, trong 3 tháng đầu năm 2022, Vietjet đạt doanh thu 3.340 tỷ đồng , tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng .

https://cafef.vn/vietjet-vjc-bi-nhac-nho-vi-vi-pham-cbtt-khi-thieu-thuyet-minh-thieu-con-dau-tai-bctc-20220506164914965.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.