Việt Nam chính thức áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử Mạng xã hội

Việt Nam chính thức áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử trên Mạng xã hội: Nên sử dụng họ tên thật, bảo vệ “người yếu thế”

Việt Nam chính thức áp dụng Bộ Quy tắc ứng xử trên Mạng xã hội

Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Nhằm tạo điều kiện lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam. Đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh. Không phân biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước. Phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Bộ Quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội. Giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng mạng xã hội. Góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam.

Bộ Quy tắc ứng xử hướng đến 3 đối tượng, gồm Cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; Tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

4 quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nêu rõ 4 quy tắc ứng xử chung. Áp dụng cho tất cả nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội.

Thứ nhất, quy tắc tôn trọng, tuân thủ pháp luật: Tuân thủ luật pháp Việt Nam. Tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

Thứ hai, quy tắc lành mạnh: Hành vi, ứng xử trên mạng xã hội phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam;

Thứ ba, quy tắc an toàn, bảo mật thông tin: Tuân thủ các quy định và hướng dẫn về bảo vệ an toàn và bảo mật thông tin;

Thứ tư, quy tắc trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về các hành vi, ứng xử trên mạng xã hội. Phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý hành vi, nội dung thông tin vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, Bộ Quy tắc cũng định hướng dành riêng những quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho 3 nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội. Trong đó, có 8 quy tắc ứng xử dành cho tổ chức, cá nhân; 3 quy tắc dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước; 4 quy tắc ứng xử dành cho cơ quan nhà nước và 5 quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân gồm:

1. Tìm hiểu, tuân thủ các điều khoản hướng dẫn, sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Trước khi đăng ký, tham gia MXH.

2. Nên sử dụng họ, tên thật cá nhân, tên hiệu thật của tổ chức, cơ quan và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ. Để xác thực tên hiệu, địa chỉ trang mạng, đầu mối liên lạc khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.

3. Thực hiện biện pháp tự quản lý, bảo mật tài khoản MXH. Và nhanh chóng thông báo tới các cơ quan chức năng, nhà cung cấp dịch vụ. Khi tài khoản tổ chức, cá nhân bị mất quyền kiểm soát, bị giả mạo, lợi dụng và sử dụng vào mục đích không lành mạnh. Ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

4. Chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống, đáng tin cậy.

5. Có các hành vi, ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống của dân tộc Việt Nam; không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền, giới tính, tôn giáo.

6. Không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật. Các thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác; sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục; tung tin giả, tin sai sự thật; quảng cáo, kinh doanh dịch vụ trái phép… gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.

7. Khuyến khích sử dụng MXH để tuyên truyền, quảng bá về đất nước – con người, văn hóa tốt đẹp của Việt Nam. Chia sẻ thông tin tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt.

8. Vận động người thân trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh tham gia giáo dục. Bảo vệ trẻ em, trẻ vị thành niên sử dụng MXH một cách an toàn, lành mạnh.

Dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước

Quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước. Ngoài những điều ứng xử như với cá nhân, tổ chức, còn phải tuân thủ:

1. Thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức về việc cung cấp thông tin lên MXH.

2. Thông báo tới cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, trả lời, giải quyết khi có những ý kiến. Thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật. Có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Cơ quan nhà nước

Quy tắc ứng xử cho các cơ quan nhà nước, ngoài những điều ứng xử như với cá nhân, tổ chức, còn phải tuân thủ:

1. Có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản MXH và nhanh chóng thông báo tới nhà cung cấp dịch vụ. Khi tài khoản của cơ quan, tổ chức bị mất quyền kiểm soát hoặc bị giả mạo.

2. Cung cấp thông tin trên MXH đồng bộ, thống nhất với thông tin đã được cung cấp. Trên các phương tiện truyền thông chính thống khác.

3. Nên có phản hồi những ý kiến trên MXH về vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội

Quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, gồm:

1. Công bố rõ ràng các điều khoản sử dụng, bao gồm tất cả quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng.

2. Ban hành và công khai các biện pháp phát hiện. Thông báo và phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Ngăn chặn và loại bỏ nội dung thông tin vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật.

3. Khi nhận được thông báo yêu cầu loại bỏ các thông tin vi phạm bản quyền. Vi phạm pháp luật từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phối hợp với tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để xử lý theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Hướng dẫn người sử dụng mạng xã hội, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của “người yếu thế” trong xã hội (trẻ em, trẻ vị thành niên, người khuyết tật…). Sử dụng mạng xã hội an toàn, lành mạnh nhằm tránh bị khai thác, lạm dụng, bạo lực về tinh thần trên mạng; có biện pháp để bảo đảm sự an toàn và phát triển lành mạnh của trẻ em, trẻ vị thành niên trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Tôn trọng quyền được bảo vệ thông tin của người sử dụng. Không thu thập thông tin cá nhân và cung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ cho bên thứ ba khi chưa được phép của chủ thể thông tin.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/6/2021.

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.