Từ 1/7, người thuê nhà được đăng ký thường trú

TP – Từ ngày 1/7, việc đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là như nhau. Không có sự phân biệt; người thuê nhà cũng được đăng ký thường trú và thời gian giải quyết tối đa chỉ còn 7 ngày.

Xóa bỏ rào cản

Ngày 25/3, Bộ Công an giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Cư trú năm 2020. Được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Luật Cư trú năm 2020 (gồm 7 chương, 38 điều, có hiệu lực từ ngày 1/7/2021). Cơ bản kế thừa quy định của luật hiện hành. Đồng thời sửa đổi, bãi bỏ và làm rõ hơn các quy định trước đây nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân.

Góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới; đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan công tác đăng ký. Quản lý cư trú. Đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến. Trong quản lý cư trú mà trọng tâm là xây dựng. Quản lý cư trú qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Luật Cư trú năm 2020 bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu. Đăng ký tạm trú bằng sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý. Thông qua mã số định danh cá nhân. Xóa bỏ rào cản trong việc đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc Trung ương. Và rút gọn thời gian giải quyết từ 15 ngày xuống còn 7 ngày.

Luật cư cú mới ban hành

Tổng kết thực tiễn thi hành Luật Cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) cho thấy. Việc thực hiện quy định điều kiện riêng về đăng ký thường trú. Tại thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực sự hiệu quả. Vì chỉ hạn chế được số lượng người đăng ký thường trú. Chứ không hạn chế được việc người dân chuyển đến lao động. Học tập, sinh sống thực tế tại các đô thị lớn. Hơn nữa, việc đặt ra các điều kiện riêng này làm hạn chế quyền tự do cư trú của công dân. Tác động đến quyền, lợi ích của một bộ phận công dân đang sinh sống. Làm việc tại các thành phố lớn chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú.

Luật Cư trú năm 2020 không có quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú. Tại thành phố trực thuộc Trung ương. “Việc đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là như nhau. Không có sự phân biệt và được áp dụng chung, thống nhất trên toàn quốc. Quy định này nhằm tạo bình đẳng trong quản lý cư trú đối với mọi công dân. Bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Và bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương. Nhưng chưa được đăng ký thường trú, mặc dù có chỗ ở hợp pháp”, Bộ Công an cho hay.

Từ 1/7, người thuê nhà được đăng ký thường trú

Người thuê nhà cũng được đăng ký thường trú

Luật Cư trú năm 2020 cũng quy định: Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó. Công dân được đăng ký tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ. Nếu bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu. Do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Nhưng không thấp hơn 8m2/sàn/người và phải được chủ hộ. Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ…

Luật Cư trú năm 2020 đã bỏ toàn bộ các quy định về thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu; cấp lại sổ hộ khẩu; cấp giấy chuyển hộ khẩu. Đồng thời, quy định thủ tục đăng ký thường trú như sau. Người đăng ký nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Ðiều 7 Luật Cư trú năm 2020 quy định các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú. Bao gồm: Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; không tiếp nhận, trì hoãn việc tiếp nhận hồ sơ, giấy tờ, tài liệu, thông tin đăng ký cư trú hoặc có hành vi nhũng nhiễu khác; không thực hiện, thực hiện không đúng thời hạn đăng ký cư trú cho công dân khi hồ sơ đủ điều kiện đăng ký cư trú; cố ý cấp hoặc từ chối cấp giấy tờ, tài liệu về cư trú trái với quy định của pháp luật…

Theo Tiền Phong

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *