TP.HCM yêu cầu xác định cấp độ dịch

UBND TP.HCM giao Sở Y tế tham mưu xây dựng kế hoạch của thành phố về triển khai, thực hiện Nghị quyết 128 để trình UBND TP thông qua trong ngày 22/10.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức vừa có văn bản gửi các quận, huyện và TP Thủ Đức về triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Cụ thể, UBND TP.HCM đề nghị lãnh đạo các địa phương căn cứ hướng dẫn của Sở Y tế để khẩn trương đánh giá cấp độ dịch. Báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM chậm nhất ngày 21/10.

UBND TP giao Sở Y tế xác định cấp độ dịch của TP.HCM trong ngày 21/10 để làm căn cứ đề ra biện pháp kiểm soát dịch. Đảm bảo tính thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng thời, Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành tham mưu xây dựng kế hoạch của thành phố. Về triển khai, thực hiện Nghị quyết 128. Sở Y tế phải trình UBND TP thông qua trong ngày 22/10.

Trong ngày 20/10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức có công văn yêu cầu các địa phương khẩn trương báo cáo sơ kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 18. Gửi về UBND TP.HCM trước 25/10.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu Sở Y tế chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch của thành phố về triển khai, thực hiện Nghị quyết 128.

Tuần trước, Sở Y tế có công văn gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận, huyện, TP Thủ Đức về hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch theo Quyết định 4800 của Bộ Y tế

Công văn này giải thích chi tiết cách tính các tiêu chí. Để đánh giá cấp độ dịch dựa trên 3 tiêu chí (số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vaccine và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng), quận/huyện đánh giá phân loại cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Các địa phương phải đánh giá cấp độ dịch vào thứ 6 hàng tuần. Ban chỉ đạo phường, xã, thị trấn tổng hợp và báo cáo về ban chỉ đạo cấp huyện. Sở Y tế nhấn mạnh Nghị quyết 128 khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất. Nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả.

Về đánh giá cấp độ dịch tại quận, huyện, TP Thủ Đức, Sở yêu cầu đảm bảo chỉ số đánh giá có cùng thời gian với phường, xã, thị trấn trực thuộc. Kết quả cấp độ dịch ở quận, huyện phải đối chiếu, so sánh với cấp độ dịch của phường, xã, thị trấn trực thuộc. Để có giải pháp can thiệp phù hợp. Ban chỉ đạo cấp huyện tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM cùng kế hoạch can thiệp với địa bàn dịch diễn biến theo chiều hướng xấu. Cao hơn ít nhất 1 cấp so với cấp độ đánh giá của toàn quận, huyện.

Căn cứ kết quả đánh giá, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP sẽ công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch của từng địa phương tại Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM và Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *