Tiền gửi tăng gần 3.000 tỷ đồng, Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lãi niên độ 2021/22 giảm 40%

Tiền gửi tăng gần 3.000 tỷ đồng, Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lãi niên độ 2021/22 giảm 40% - Ảnh 1.

Khoản tiền gửi của TCH thời điểm 31/3/2022 đã tăng 3.000 tỷ so với đầu niên độ lên hơn 8.000 tỷ đồng. Nhiều khả năng, số tiền thu về từ đợt phát hành tăng vốn trong năm 2021 vẫn chưa được sử dụng để đầu tư và đang được gửi ngân hàng.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH) đã công bố báo cáo hợp nhất quý 4 niên độ 2021/22 (01/04/2021 – 31/03/2022) với doanh thu thuần hơn 1.153 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn còn tăng mạnh hơn với 150% lên hơn 1.000 tỷ đồng khiến biên lãi gộp bị co lại đáng kể từ 36,3% xuống còn 13%. Lợi nhuận gộp tương ứng gần 149 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng hơn 27% lên mức 104 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính được tiết giảm 10 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, TCH lãi ròng hơn 177 tỷ đồng, giảm 14,3% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 100,6 tỷ đồng.

Tiền gửi tăng gần 3.000 tỷ đồng, Tài chính Hoàng Huy (TCH) báo lãi niên độ 2021/22 giảm 40% - Ảnh 1.

Nguồn: TCH

Lũy kế toàn niên độ, TCH ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.756 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 624,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 38% và 40% so với năm trước. Với kết quả đạt được, công ty mới thực hiện được gần 70% kế hoạch doanh thu và 61% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Thời điểm 31/3/2022, tổng tài sản của TCH đã tăng đến 42% so với đầu niên độ lên đạt gần 14.700 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 3.000 tỷ đồng (tương đương 60%) so với đầu niên độ lên mức hơn 8.000 tỷ đồng và đều là tiền gửi ngân hàng với lãi suất từ 4,8 – 6,15%.

Trong năm 2021, TCH đã thực hiện tăng vốn từ 3.800 tỷ đồng lên gần 6.700 tỷ đồng. Nhiều khả năng, số tiền thu về từ đợt phát hành vẫn chưa được sử dụng để đầu tư và đang được công ty gửi ngân hàng. Nhờ lượng tiền gửi ngân hàng lớn, TCH thu về lãi tiền gửi hơn 325 tỷ đồng trong năm qua giúp bù đắp phần nào sự sụt giảm của lợi nhuận gộp.

Tính đến cuối quý 1, tồn kho của TCH gần như đi ngang ở mức 2.600 tỷ đồng chủ yếu nằm dưới dạng chi phí dở dang ở các dự án như dự án cải tạo chung cư cũ HH1 – HH4 Đặng Quốc Bình, Hoang Huy Comerce, Hoàng Huy – Sở Dầu và thành phẩm bất động sản ở các dự án: dự án Nhà ở Xã hội An Đồng, An Dương, Tòa nhà N01, Tòa nhà Gold Tower, Hoàng Huy Riverside…

https://cafef.vn/tien-gui-tang-gan-3000-ty-dong-tai-chinh-hoang-huy-tch-bao-lai-nien-do-2021-22-giam-40-20220504103223009.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.