Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng ở thành phố Thủ Đức mới

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên giấy phép xây dựng công trình, nhà ở của tổ chức, cá nhân tại các phường, quận trên địa bàn thành phố thuộc diện sáp nhập.

Ngày 13.1, Sở Xây dựng TP.HCM có văn bản hướng dẫn việc điều chỉnh, chỉnh lý biến động trên giấy phép xây dựng (GPXD) công trình, nhà ở của tổ chức, cá nhân tại các phường, quận trên địa bàn thành phố thuộc diện sáp nhập. Cụ thể, ngoài 3 quận (2, 9 và Thủ Đức) được sáp nhập để thành lập TP.Thủ Đức thì còn có 19 phường bị sáp nhập, bao gồm: Q.3 sáp nhập P.6, P.7 và P.8 thành P.Võ Thị Sáu; Q.4 sáp nhập P.5 vào P.2, sáp nhập P.12 vào P.13; Q.5 sáp nhập P.15 vào P.12; Q.10 sáp nhập P.3 vào P.2; Q.Phú Nhuận sáp nhập P.12 vào P.11, sáp nhập P.14 vào P.13.

Theo hướng dẫn của Sở Xây dựng TP.HCM, đối với hồ sơ chưa có GPXD, trong quá trình làm thủ tục cấp GPXD thì cơ quan thẩm quyền ghi tên địa chỉ xây dựng công trình và địa chỉ tổ chức, cá nhân theo đơn vị hành chính mới, có ghi chú nội dung “được sắp xếp (đơn vị hành chính cũ) theo Nghị quyết số 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”.

Đối với công trình đã có GPXD, Sở Xây dựng TP.HCM chia thành 2 trường hợp.

Nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu điều chỉnh, chỉnh lý biến động GPXD đã cấp thì cơ quan thẩm quyền ban hành phụ lục điều chỉnh, chỉnh lý biến động đính kèm GPXD với nội dung: “Xác nhận điều chỉnh, chỉnh lý biến động địa chỉ xây dựng công trình và địa chỉ tổ chức, cá nhân theo đơn vị hành chính mới (được sắp xếp từ đơn vị hành chính cũ) theo Nghị quyết số 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”. Kể từ tiếp nhận yêu cầu, cơ quan chức năng phải cấp cho tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 24 giờ.

Nếu tổ chức, cá nhân không có nhu cầu điều chỉnh, chỉnh lý thì các cơ quan chức năng có trách nhiệm cập nhật đơn vị hành chính mới trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức mà không phải yêu cầu điều chỉnh, chỉnh lý biến động GPXD.

Theo kế hoạch triển khai Nghị quyết 1111/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan chuyên môn không được thu lệ phí khi giải quyết thủ tục chuyển đổi giấy tờ cho người dân do điều chỉnh địa giới hành chính. 

Nguồn: Thư viện pháp luật

2 thoughts on “Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng ở thành phố Thủ Đức mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.