Thu lớn từ liên doanh liên kết, Licogi (LIC) thành công chuyển lỗ thành lãi trong quý 1/2022

Thu lớn từ liên doanh liên kết, Licogi (LIC) thành công chuyển lỗ thành lãi trong quý 1/2022 - Ảnh 1.

Phía công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết tăng từ CTCP Thủy điện Bắc Hà, CTCP Licogi 14 tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng Công ty Licogi – CTCP (Upcom, mã chứng khoán: LIC) đã khép lại kỳ kinh doanh quý 1/2022 với kết quả tích cực.

Cụ thể, trong quý 1 năm 2022, công ty thu về hơn 415 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng nhẹ hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. 

Trong cơ cấu, doanh thu từ kinh doanh hàng hóa, BĐS chiếm tỷ trọng cao đem lại 307 tỷ đồng, thu từ hợp đồng xây dựng mang lại 103 tỷ đồng, còn lại đến từ cung cấp dịch vụ. Giá vốn hàng bán theo đó cũng tăng nhẹ gần 1 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp quý 1 của Licogi là 42 tỷ đồng, tăng 1,2% so với kết quả quý 1 năm trước.

Thu lớn từ liên doanh liên kết, Licogi (LIC) thành công chuyển lỗ thành lãi trong quý 1/2022 - Ảnh 1.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính của Licogi tăng vượt trội từ mức 2 tỷ đồng quý 1/2021 lên 115 tỷ đồng trong quý này, tương ứng gấp 63 lần cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng cao kéo theo chi phí tài chính cũng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt mức 102 tỷ đồng.

Nổi bật, quý 1 này Licogi còn nhận được phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng 2,3 lần đóng góp 30 tỷ đồng cho doanh thu. Ngoài ra, các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ lần lượt 33% và 16% tương ứng mức 13 tỷ đồng và 43 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 18 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí thuế, lợi nhuận Licogi tăng trưởng lên mức 18 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 20 tỷ đồng. LNST của Công ty mẹ cũng được cải thiện đạt hơn 16 tỷ đồng.

Phía công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do lợi nhuận từ hoạt động đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết tăng từ CTCP Thủy điện Bắc Hà, CTCP Licogi 14 tăng so với cùng kỳ năm 2021.

https://cafef.vn/thu-lon-tu-lien-doanh-lien-ket-licogi-lic-thanh-cong-chuyen-lo-thanh-lai-trong-quy-1-2022-20220506155526776.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.