Thu lãi 86 tỷ đồng từ liên doanh liên kết, Vinafor (VIF) lãi hơn trăm tỷ trong quý 1, vẫn còn hơn 2.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng

Thu lãi 86 tỷ đồng từ liên doanh liên kết, Vinafor (VIF) lãi hơn trăm tỷ trong quý 1, vẫn còn hơn 2.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng - Ảnh 1.

Kết thúc quý 1/2022 Vinafor đã hoàn thành trên 38% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP (Vinafor – mã chứng khoán VIF) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu giảm 13,3% về mức 488 tỷ đồng. Trừ chi phí vốn, lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 83 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ bán đồ gỗ thành phẩm đạt 188 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và đóng góp khoảng 39% tổng doanh thu. Mảng gỗ nguyên liệu mang về 174 tỷ đồng doanh thu. Còn lại là doanh thu bán ván nhân tạo, giống cây trồng, rừng trồng…

Thu lãi 86 tỷ đồng từ liên doanh liên kết, Vinafor (VIF) lãi hơn trăm tỷ trong quý 1, vẫn còn hơn 2.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng - Ảnh 1.

Trong quý doanh thu tài chính giảm gần 9 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn hơn 30 tỷ đồng chủ yếu giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay. Chi phí tài chính cũng giảm hơn một nửa, về mức dưới 2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng trong quý cũng giảm được 2,5 tỷ đồng về mức 18,6 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 10 tỷ đồng về xấp xỉ 43 tỷ đồng. Báo cáo ghi nhận đến 31/3/2022 Vinafor còn khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 2.052 tỷ đồng (giảm 60 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm).

Ngoài ra, các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi hơn 86 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với quý 1/2021.

Kết quả, quý 1/2022 Vinafor báo lãi trước thuế gần 137 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 124 tỷ đồng.

Năm 2022 Vinafor đặt mục tiêu đạt 330 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc quý 1 công ty đã hoàn thành trên 38% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

https://cafef.vn/thu-lai-86-ty-dong-tu-lien-doanh-lien-ket-vinafor-vif-lai-hon-tram-ty-trong-quy-1-van-con-hon-2000-ty-dong-di-gui-ngan-hang-2022050511082893.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.