Thiết bị điện Gelex (GEE) báo lãi quý 1 tăng gấp 2,6 lần nhờ thu đậm từ hoạt động tài chính

Thiết bị điện Gelex (GEE) báo lãi quý 1 tăng gấp 2,6 lần nhờ thu đậm từ hoạt động tài chính - Ảnh 1.

Trong quý 1/2022 Gelex Electric ghi nhận 184 tỷ đồng lãi bán các khoản đầu tư.

CTCP Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric – mã chứng khoán GEE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu và đặc biệt là lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 1 đạt 4.620 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn nhiều, chỉ 7,8% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 544 tỷ đồng – tăng 43% so với quý 1/2021. Trong đó quý 1 vừa qua công ty đã phát sinh thêm doanh thu bán điện 155 tỷ đồng (cùng kỳ bằng 0).

Doanh thu tài chính trong quý cũng tăng mạnh từ 92 tỷ đồng quý 1 năm  ngoái lên 225 tỷ đồng, tương ứng tăng 133 tỷ đồng so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính của công ty chủ yếu đến từ lãi bán các khoản đầu tư (184 tỷ đồng), từ thu lãi tiền gửi (21 tỷ đồng) và lãi chứng khoán kinh doanh (giảm 50 tỷ đồng so với cùng kỳ, về mức hơn 3 tỷ đồng).

Còn chi phí tài chính cũng tăng gần 90 tỷ đồng, lên 232 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí lãi vay 172 tỷ đồng. Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi hơn 52 tỷ đồng, gần gấp 10 lần so với số lãi gần 6 tỷ đồng ghi nhận trong quý 1/2021. BCTC ghi nhận đến 31/3/2022 Gelex Electric vẫn còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 5.000 tỷ đồng (giảm 360 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dàu hạn 6.030 tỷ đồng (giảm 85 tỷ đồng so với đầu năm).

Thiết bị điện Gelex (GEE) báo lãi quý 1 tăng gấp 2,6 lần nhờ thu đậm từ hoạt động tài chính - Ảnh 1.

Trừ các chi phí khác phát sinh, quý 1/2022 Gelex Electric báo lãi trước thuế 415 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 163% so với cùng kỳ, lên mức 361 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 329 tỷ đồng.

Thiết bị điện Gelex (GEE) báo lãi quý 1 tăng gấp 2,6 lần nhờ thu đậm từ hoạt động tài chính - Ảnh 2.

Tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối quý 1/2022 đạt gần 1.300 tỷ đồng, trong đó có 1.150 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng. Gelex Elextric còn khoản chứng khoán kinh doanh 624 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm – là khoản đầu tư trái phiếu.

Tổng giá trị đầu tư vào đơn vị khác đến hết quý 1/2022 đạt 1.514 tỷ đồng – trong đó có khoản đầu tư mới hơn 1.500 tỷ đồng vào CTCP Hạ tầng Gelex với tỷ lệ lợi ích 19,13%.

https://cafef.vn/thiet-bi-dien-gelex-gee-bao-lai-quy-1-tang-gap-26-lan-nho-thu-dam-tu-hoat-dong-tai-chinh-20220504221515858.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.