Thành phố Thủ Đức có quy mô cỡ nào?

TTO – Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về ‘sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM’, vậy TP Thủ Đức sẽ có diện mạo ra sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.