Sữa Quốc tế (IDP) chốt quyền chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 40%

Sữa Quốc tế (IDP) chốt quyền chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 40% - Ảnh 1.

Tính cả đợt này cổ đông Sữa Quốc tế nhận cổ tức tổng tỷ lệ 90% cho năm 2021.

Ngày 5/5 tới đây Công ty Cổ phần Sữa quốc tế (MCK: IDP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.000 đồng. Thời gian thanh toán 16/5/2022.

Như vậy với gần 58,95 triệu cổ phiếu lưu hành, IDP sẽ chi khoảng 236 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông. Trước đó tháng 7/2021 Sữa quốc tế đã chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 cũng bằng tiền tỷ lệ 50%. Tính cả đợt này cổ đông IDP nhận cổ tức tổng tỷ lệ 90% cho năm 2021.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu Sữa Quốc tế đạt 4.827 tỷ đồng, tăng 25,8% so với năm trước đó. Lợi nhuận gộp đạt 2.083 tỷ đồng. Trong quý doanh thu tài chính đạt 74,6 tỷ đồng, tăng 28,7% so với năm trước trong khi chi phí tài chính lại giảm 29,3% xuống còn 27,5 tỷ đồng. BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 Sữa Quốc tế còn khoản tiền 1.207 tỷ đồng gửi ngắn hạn tại ngân hàng (tăng 327 tỷ đồng so với hồi đầu năm). Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 66,5 tỷ đồng so với đầu năm, lên 541,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 823 tỷ đồng, vượt hơn 55% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến 31/12/2021 IDP còn gần 451 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn hơn 5,1 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 275 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vừa qua, Công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu tăng 14% lên 5.500 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 45% về 452 tỷ đồng. Mức kế hoạch lợi nhuận này thậm chí còn thấp hơn kế hoạch 2021 và thực hiện 2020.

Mới đây IDP vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu thuần 1.245,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 236 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trên thị trường, do ảnh hưởng chung của tình hình chứng khoán, IDP vừa giảm mạnh từ vùng đỉnh lịch sử 170.000 đồng/cp (giá đóng cửa ngày 14/4) xuống mức giá 125.200 đồng.cp như hiện nay.

Sữa Quốc tế (IDP) chốt quyền chi trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 40% - Ảnh 1.

https://cafef.vn/sua-quoc-te-idp-chot-quyen-chi-tra-co-tuc-dot-2-2021-bang-tien-ty-le-40-202204251118513.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.