Sẽ triển khai quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Ba Vì – Suối Hai

Chính phủ vừa đồng ý với ý kiến của Bộ Xây dựng về việc triển khai quy hoạch. Trong Khu du lịch Quốc gia Ba Vì – Suối Hai, (huyện Ba Vì, TP Hà Nội).

Sẽ triển khai quy hoạch trong Khu du lịch Quốc gia Ba Vì - Suối Hai
Dự án “quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì – Suối Hai thành khu du lịch quốc gia đến năm 2020, định hướng đến 2030”, đã được phê duyệt, khu vực dự kiến phát triển trở thành khu du lịch quốc gia có quy mô diện tích 1.500ha

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Về việc triển khai quy hoạch trong Khu du lịch quốc gia Ba Vì – Suối Hai. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý với ý kiến của Bộ Xây dựng. Về việc triển khai quy hoạch. Dự án đầu tư xây dựng liên quan đến Khu du lịch quốc gia Ba Vì – Suối Hai.

Văn bản yêu cầu, TP Hà Nội phối hợp với Bộ Văn Hoá, Thể thao và Du lịch. Các bộ ngành liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền về phạm vi. Ranh giới quy mô khu du lịch quốc gia Ba Vì – Suối Hai theo quy định của pháp luật. Về du lịch để có cơ sở lập quy hoạch xây dựng.

Việc lập quy hoạch phân khu phải tuân thủ định hướng Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội. Các quy hoạch liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo đúng trình tự, nội dung quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng có văn bản gửi đến Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hà Nội. Nêu ý kiến về việc triển khai quy hoạch khu du lịch Quốc gia Ba Vì – Suối Hai.

Trong Quy hoạch chung Thủ đô năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Khu du lịch Ba Vì – Suối Hai có trong danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển du lịch Quốc gia. Giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn 2030.

Cụ thể hoá quy hoạch, TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì đến 2030. Trong đó xác định đất phát triển du lịch có quy mô 1.794,76 ha đến năm 2020 và 1.979,50 đến 2030.

Tại đề cương nhiệm vụ dự án “quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì – Suối Hai thành khu du lịch quốc gia đến năm 2020. Định hướng đến 2030”, đã được Bộ trưởng Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch phê duyệt. Khu vực dự kiến phát triển trở thành khu du lịch quốc gia có quy mô diện tích 1.500 ha.

Cũng theo Bộ Xây dựng, quy định hiện hành. Việc lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng do Thủ tướng Chính phủ giao. Bảo đảm nguyên tắc một khu chức năng chỉ lập một quy hoạch. Đối với khu du lịch cấp quốc gia, việc lập quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phân công.

Đối với khu chức năng có quy mô 500 ha trở lên. Nằm trong khu vực đã có quy hoạch chung xây dựng được phê duyệt. Thì không phải lập quy hoạch chung xây dựng mà phải tiến hành lập các bước quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc lập phân khu phải tuân theo định hướng quy hoạch chung. Xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.

Thương hiệu sản phẩm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *