Sau khi chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2021, Nông dược H.A.I tiếp tục xin chậm nộp BCTC quý 1/2022 vì lý do phần mềm kế toán gặp sự cố

Trước đó, HAI giải trình việc chậm công bố BCTC riêng và hợp nhất năm 2021 vì đơn vị kiểm toán và nhân sự kế toán tài chính của công ty bị nhiễm COVID-19, đồng thời một số hạng mục phát sinh do bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (mã chứng khoán: HAI) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) xin gia hạn BCTC riêng và hợp nhất quý 1 năm 2022.

Cụ thể, HAI trình bày do hệ thống lưu trữ dữ liệu và phần mềm kế toán đang gặp sự cố, Công ty chưa thể hoàn thành việc đối chiếu số liệu và lập báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1/2022.

Sự cố trên là bất khả kháng, do đó HAI kính đề nghị UBCKNN và HoSE xem xét và chấp thuận cho Công ty được công bố BCTC riêng và hợp nhất quý 1 năm 2022 chậm hơn so với thời gian quy định.

Trong văn bản, HAI cũng cam kết sẽ thực hiện công bố ngay sau khi khắc phục được sự cố.

Ngoài ra, hiện tại HAI vẫn chưa công bố BCTC riêng và hợp nhất năm 2021. Theo giải trình, Công ty cho biết trong quá trình thực hiện lập báo cáo tài chính năm 2021, có một số hạng mục phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của COVID-19 dẫn đến việc Công ty cổ phần Nông dược HAI cần có thêm thời gian để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán và nhân sự kế toán tài chính của công ty bị nhiễm COVID-19 trong giai đoạn chốt báo cáo, ảnh hưởng đến vấn đề sức khoẻ và phải điều chỉnh nhân sự khác thay thế dẫn đến công tác hoàn thành báo cáo tài chính năm 2021 (riêng và hợp nhất) cùng với đơn vị kiểm toán bị gián đoạn.

HAI nêu rõ công ty đã liên tục huy động nhân sự có đủ trình độ để phối với với đơn vị kiểm toán tập trung tối đa thời gian nhằm hoàn tất báo cáo, công bố thông tin chậm nhất vào ngày 6/5/2022.

Hiện tại, cổ phiếu HAI đang bị HoSE quyết định đưa vào diện cảnh báo với nguyên nhân chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

https://cafef.vn/sau-khi-cham-nop-bctc-kiem-toan-nam-2021-nong-duoc-hai-tiep-tuc-xin-cham-nop-bctc-quy-1-2022-vi-ly-do-phan-mem-ke-toan-gap-su-co-20220428180853151.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.