Sau 6 năm lên sàn, Cảng Sài Gòn (SGP) lần đầu tiên chi 130 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Đây là lần đầu tiên Cảng Sài Gòn thực hiện chi trả cổ tức kể từ khi giao dịch trên sàn Upcom từ năm 2016.

Ngày 25/5 tới đây CTCP Cảng Sài Gòn (mã chứng khoán SGP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 600 đồng. Thời gian thanh toán 24/6/2022.

Như vậy với gần 216,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cảng Sài Gòn sẽ chi khoảng 130 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2021 SGP đạt 1.372 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 46% so với cùng kỳ, LNST đạt 893 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần năm 2020. EPS năm 2021 đạt 4.106 đồng. Năm 2021 SGP đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng (tăng 22%) và lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng (tăng 13,7%). Như vậy, kết thúc năm, Cảng Sài Gòn đã hoàn thành vượt 14% chỉ tiêu doanh thu và vượt tới 230% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/12/2021 Cảng Sài Gòn còn gần 210 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn gần 23 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Cảng Sài Gòn đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó dành 130 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 6% cho cổ đông. Đây là lần đầu tiên Cảng Sài Gòn thực hiện chi trả cổ tức kể từ khi giao dịch trên sàn Upcom từ năm 2016.

https://cafef.vn/sau-6-nam-len-san-cang-sai-gon-sgp-lan-dau-tien-chi-130-ty-dong-tra-co-tuc-cho-co-dong-20220505224530699.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.