S55 lãi 40 tỷ đồng quý 1/2022, tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ nhà máy Nậm Bụm 1,2 phát điện

S55 lãi 40 tỷ đồng quý 1/2022, tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ nhà máy Nậm Bụm 1,2 phát điện - Ảnh 1.

Với kết quả kinh doanh tại Báo cáo hợp nhất, lợi nhuận hợp nhất các công ty con của S55 đạt 39,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 3,6 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sông Đà 505 (Mã CK: S55) vừa công bố báo cáo tài chính Quý I/2022. Theo đó, doanh nghiệp nổi tiếng kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận cao họ Sông Đà đã quay trở lại đường đua sau năm 2021 bị ảnh hưởng nặng bởi tình hình Covid-19.

Tại công ty mẹ, doanh thu thuần quý 1/2022 đạt gần 19 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 116 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 11,74 tỷ đồng, giảm sâu so với con số 20,4 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận công ty đạt được trong quý 1/2022 vẫn ở mức cao nhờ công ty có 10,6 tỷ đồng trong đó phần cổ tức và lợi nhuận được chia 9,1 tỷ đồng.

Theo lý giải của S55, tại Công ty mẹ, Doanh thu từ hoạt động xây lắp giảm 87,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là việc thi công xây lắp tại dự án đều đã quyết toán hoàn thành. Việc thi công xây lắp đã chuyển giao cho Công ty con thực hiện.

S55 lãi 40 tỷ đồng quý 1/2022, tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ nhà máy Nậm Bụm 1,2 phát điện - Ảnh 1.

Lợi nhuận quý 1/2022 so với quý 1/2021 của S55

Với kết quả kinh doanh tại Báo cáo hợp nhất, lợi nhuận hợp nhất các công ty con của S55 đạt 39,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 3,6 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận tăng mạnh này so với quý I năm 2021 do những nguyên nhân sau: Quý I/2021 tại Công ty cổ phần EHULA, nhà máy TĐ Nậm Bụm 1 tạm dừng để sửa chữa, đồng thời nhà máy TĐ Nậm Bụm 2 chưa phát điện. Quý I/2022 cả 2 nhà máy Nậm Bụm 1 và Nậm Bụm 2 đã phát điện. Lợi nhuận tại NMTĐ Bắc Nà và NMTĐ Sông Ông cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

https://cafef.vn/s55-lai-40-ty-dong-quy-1-2022-tang-manh-so-voi-cung-ky-nho-nha-may-nam-bum-12-phat-dien-2022050710073091.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.