ROS giải trình chưa thể công bố BCTC kiểm toán với lý do tương tự FLC

ROS cho biết đang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách được chấp thuận để hoàn thành BCTC kiểm toán 2021

Ngày 21/4, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS (ROS) đã nhận được quyết định của HoSE về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo, lý do vì chậm nộp báo cáo kiểm toán năm 2021 quá 15 ngày so với quy định.

Trong văn bản giải trình mới công bố, ROS cho biết Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt hiện đang là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của ROS. Tuy nhiên ngày 30/3, công ty kiểm toán này đã bị Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng. Vì vậy BCTC năm 2021 của ROS đến nay chưa được phát hành và công bố thông tin đúng thời hạn.

ROS cho biết đang gấp rút tìm kiếm đơn vị kiểm toán mới trong danh sách được chấp thuận.

Lý do này tương tự với lý do trước đó FLC đã giải trình khi chưa thể công bố BCTC kiểm toán năm 2021.

Trước đó vào ngày 23/7/2021, ROS đã công bố Nghị quyết HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt thay cho Chi nhánh Hà Thành – Công ty TNHH Hãng kiểm toán và Định giá ATC.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất tự lập, ROS ghi nhận doanh thu năm 2021 đạt 2.496 tỷ đồng, tăng 39%; Lợi nhuận sau thuế 95,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lãi chưa tới 1 tỷ đồng trong năm trước.

BCTC tính đến 31/12/2021 ghi nhận ROS đang đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng vào các đơn vị khác, trong đó nổi bật là khoản đầu tư 1.087 tỷ đồng vào FLC Holding; đầu tư 900 tỷ đồng vào CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways); đầu tư 324 tỷ đồng và FLC Homes và đầu tư 36 tỷ đồng vào AMD.

Trên thị trường, chốt phiên 25/4, ROS bất ngờ tăng 1,75% lên 4.070 đồng/cp.

https://cafef.vn/ros-giai-trinh-chua-the-cong-bo-bctc-kiem-toan-voi-ly-do-tuong-tu-flc-20220426103435614.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.