Quy hoạch TP.Thủ Đức theo chuẩn đô thị loại I trực thuộc TP.HCM

Dự kiến đến năm 2030, dân số toàn TP.Thủ Đức đạt khoảng 1,5 triệu người; năm 2040 đạt khoảng 2,2 triệu người, hướng đến 3 triệu người sau năm 2040. Dự kiến đất xây dựng đô thị toàn TP.Thủ Đức gần 20.000ha.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP.Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm đề xuất định hướng phát triển phù hợp với cấu trúc, định hướng phát triển không gian của TP.HCM và vùng TP.HCM; đáp ứng mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học – công nghệ, tài chính quan trọng của TP.HCM và quốc gia; Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu vực trong TP.Thủ Đức theo quy hoạch. Đảm bảo chất lượng đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc TP.HCM.

Quy hoạch TP.Thủ Đức theo chuẩn đô thị loại I trực thuộc TP.HCM
Thành phố Thủ Đức sẽ được quy hoạch thành đô thị loại I trực thuộc TPHCM

TP.Thủ Đức là đô thị loại I trực thuộc TP.HCM, phát triển theo mô hình đô thị sáng tạo, tương tác cao. Trung tâm phía đông của TP.HCM về kinh tế, khoa học kỹ thuật và công nghệ, văn hóa, giáo dục đào tạo. Là trung tâm đổi mới sáng tạo dựa trên nền tảng kinh tế tri thức, khoa học – công nghệ và hợp tác phát triển.

TP.Thủ Đức được quy hoạch tập trung vào các lĩnh vực giáo dục đào tạo bậc cao. Nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, tài chính và thương mại – dịch vụ. Có vai trò là hạt nhân trong đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng số của TP.HCM và vùng TP.HCM. Là đầu mối kết nối khu trung tâm hiện hữu TP.HCM với cảng hàng không quốc tế Long Thành và các đô thị, khu chức năng trọng điểm phía đông của vùng TP.HCM.

TP.Thủ Đức sẽ phát triển theo tiêu chí từng bước nâng cao chất lượng các khu vực chức năng hiện hữu là động lực phát triển của đô thị như khu đô thị mới Thủ Thiêm, Đại học Quốc gia TP.HCM, Khu công nghệ cao, cảng Cát Lái.

Nguồn: Phụ Nữ Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.