Quy định về nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế theo UKVFTA

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BCT. Về quy tắc chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do. Giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA).

Quy định về nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế theo UKVFTA
Quy định về nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế theo UKVFTA
Theo Điều 27 của Thông tư số 02/2021/TT-BCT. Để hưởng ưu đãi thuế quan theo UKVFTA, chứng từ chứng nhận xuất xứ phải được nộp cho cơ quan hải quan Việt Nam trong thời gian 2 năm kể từ thời điểm nhập khẩu. Cơ quan hải quan có thể yêu cầu bản dịch. Nếu chứng từ chứng nhận không phải bằng tiếng Anh.

Bên cạnh đó, Điều 26 của Thông tư cũng quy định về thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận theo UKVFTA như sau:

Chứng từ chứng nhận có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành. Tại nước thành viên xuất khẩu và phải nộp cho cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực.

Chứng từ chứng nhận hàng hóa nộp cho cơ quan hải quan nước thành viên nhập khẩu sau thời hạn hiệu lực quy định tại Khoản 1 điều này vẫn có thể được chấp nhận để hưởng ưu đãi thuế quan UKVFTA trong trường hợp nhà nhập khẩu không thể nộp các chứng từ đó trong thời hạn hiệu lực vì lý do bất khả kháng hoặc các lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu.

Trong trường hợp xuất trình muộn khác. Cơ quan hải quan của nước thành viên nhập khẩu có thể chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa của hàng hóa đã được nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực. Được quy định tại Khoản 1 điều này.

Thông tư số 02/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 27/6/2021.

Thương hiệu sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.