PV Power Services (PPS) báo lãi ròng quý 1/2022 giảm gần 20%

PV Power Services (PPS) báo lãi ròng quý 1/2022 giảm gần 20% - Ảnh 1.

Doanh thu thuần PPS ghi nhận sụt giảm 22,5% xuống còn 37,5 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021. Theo đó giá vốn hàng bán cũng giảm 22% nên lợi nhuận gộp về BH và CCDV đạt gần 10 tỷ đồng, giảm 23% so với quý 1/2021.

CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã Chứng khoán: PPS) đã công bố BCTC quý 1/2022. 

Cụ thể, doanh thu thuần ghi nhận sụt giảm 22,5% xuống còn 37,5 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021. Theo đó, giá vốn hàng bán cũng giảm 22% nên lợi nhuận gộp về BH và CCDV đạt gần 10 tỷ đồng, giảm 23% so với quý 1/2021.

PV Power Services (PPS) báo lãi ròng quý 1/2022 giảm gần 20% - Ảnh 1.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính ghi nhận 561 triệu đồng, tăng mạnh so với con số 85 triệu đồng đạt được trong quý 1 năm ngoái. Chủ yếu, doanh thu tăng cao là từ các khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay chiếm tỷ trọng lớn (97% doanh thu tài chính). Công ty không chịu bất kỳ khoản chi phí tài chính nào để đạt được doanh thu hoạt động tài chính. 

Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 18,5% còn 7 tỷ đồng, công ty không ghi nhận khoản mục chi phí bán hàng phát sinh.

Tổng kết lại, lợi nhuận kế toán trước thuế trong quý 1/2022 đạt hơn 3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế còn lại 2,5 tỷ đồng. Như vậy, LNTT và LNST đã sụt giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

https://cafef.vn/pv-power-services-pps-bao-lai-rong-quy-1-2022-giam-gan-20-20220425152126243.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.