PV Power (POW) bất ngờ báo lãi trước thuế tăng 30%, vượt kế hoạch ngay sau quý đầu năm

Quý 1/2022, PV Power lãi trước thuế 880 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và cao hơn nhiều so với con số ước tính trước đó (gần 752 tỷ đồng).

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power – mã POW) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu đạt 7.061 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 11,4% lên 14,5% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 1.027 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu và chi phí hoạt động tài chính đều giảm 32% lần lượt xuống mức 66 tỷ đồng và 108 tỷ đồng. PV Power không phát sinh chi phí bán hàng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 13% xuống còn 116 tỷ đồng.

Kết quả, PV Power lãi trước thuế 880 tỷ đồng quý 1/2022, tăng 30% so với cùng kỳ. Con số này cao hơn nhiều so với ước tính trước đó (gần 752 tỷ đồng). Lãi ròng thu về 803 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 721 tỷ đồng, đều tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

PV Power (POW) bất ngờ báo lãi trước thuế tăng 30%, vượt kế hoạch ngay sau quý đầu năm - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC POW

Năm 2022, PV Power dự kiến trình kế hoạch doanh thu hợp nhất 24.242 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 865 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,3% và 63% so với năm 2021. Chỉ tiêu lợi nhuận điều chỉnh giảm so với mức công bố trước đó và là mức thấp nhất kể từ năm 2018. Với kết quả đạt được, tổng công ty đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 1 quý.

Giải thích về kế hoạch kinh doanh thấp, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra ngày 19/4, lãnh đạo PV Power cho biết thời điểm xây dựng kế hoạch tổng công ty chưa có sản lượng điện hợp đồng (Qc) chính thức trong khi giá than và khí tăng cao dẫn đến khả năng tham gia thị trường của các NMĐ khí sẽ thấp.

Nguồn cung điện năm 2022 sẽ tăng đáng kể do có khoảng 3.000 MW nhiệt điện than bổ sung và chính sách ưu tiên huy động các nguồn NLTT. Các NMĐ có giá thành cao sẽ không được ưu tiên giao Qc, thậm chí phải ngừng dự phòng trong cả năm 2022. PV Power cho biết Qc giao cho các NMĐ tham gia thị trường điện thuộc tổng công ty là 13.130 kWh.

Năm 2022, nhiều NMĐ của PV Power ngừng máy để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa dẫn đến kế hoạch sản lượng điện năm 2022 giảm 792 triệu kWh so với sản lượng điện phát của năm 2021. Sản lượng giảm làm giảm doanh thu và lợi nhuận của tổng công ty.

Đối với hoạt động đầu tư, HĐQT PV Power đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC và đã ký kết 8 gói trong tổng số 18 gói thầu được duyệt. Đơn vị trúng thầu là Tổ hợp Liên doanh nhà thầu Samsung C&T và LILAMA. Hợp đồng EPC đã ký ngày 14/03/2022. Lễ khởi công đã được thực hiện trong tháng 4. NMĐ Nhơn Trạch 3 dự kiến vận hành vào năm 2024, NMĐ Nhơn Trạch 3 dự kiến vào năm 2025.

https://cafef.vn/pv-power-pow-bat-ngo-bao-lai-truoc-thue-tang-30-vuot-ke-hoach-ngay-sau-quy-dau-nam-20220430095141526.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.