PV GAS ước đạt 4.544 tỷ lợi nhuận sau thuế trong 4 tháng đầu năm 2022

Theo PV GAS, tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng Công ty mẹ đạt 1.083 tỷ đồng.

Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS, GAS) vừa công bố tình hình kinh doanh 4 tháng đầu năm 2022 với tổng doanh thu ước đạt 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.696 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng; hoàn thành vượt kế hoạch 41 – 87% và tăng so với cùng kỳ năm trước 7 – 61%.

Về hoạt động, GAS cho biết luỹ kế 4 tháng đầu năm các cơ sở sản xuất – kinh doanh của GAS hoạt động an toàn; không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến con người, tài sản. Công ty cũng đang thực thi quá trình lập kế hoạch, dự báo, phân tích, đánh giá những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và diễn biến của giá dầu.

Đến nay, GAS đã cung cấp 2,7 tỷ m3 khí khô, bằng 88% kế hoạch; sản xuất và cung cấp 41 nghìn tấn condensate, bằng 180% kế hoạch; sản xuất và kinh doanh 760 nghìn tấn LPG (537 nghìn tấn thị trường trong nước; 223 nghìn tấn xuất khẩu và kinh doanh quốc tế), bằng 146% kế hoạch.

Tất cả các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt kế hoạch từ 41 – 87% và tăng so với cùng kỳ năm trước 7 – 61% (tổng doanh thu đạt 37.460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.696 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.544 tỷ đồng và nộp ngân sách Nhà nước 2.355 tỷ đồng).

Thời gian tới, GAS tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo hướng tập trung hiệu quả; thành lập Công ty Kho cảng LNG Sơn Mỹ…. Trong đó, Công ty chủ trương giám sát tiến độ thực hiện các dự án quan trọng như: Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải; Dự án trạm nạp xe bồn LNG tại Thị Vải; Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; Dự án bồn chứa LPG Thị Vải; Dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; Dự án thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; Dự án kho LPG lạnh, LNG tại Bắc Bộ,…. PV GAS cũng tiếp tục thực hiện/tìm kiếm cơ hội hợp tác – đầu tư thông qua các BCC, liên kết chuỗi… Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng Công ty mẹ đạt 1.083 tỷ đồng.

https://cafef.vn/pv-gas-uoc-dat-4544-ty-loi-nhuan-sau-thue-trong-4-thang-dau-nam-2022-20220509114557951.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.