Phát triển vật liệu xây không nung thành ngành công nghiệp tiên tiến, hiện đại

Gia tăng vật liệu xây không nung (VLXKN) thành một lĩnh vực công nghiệp tân tiến, tối tân; tập trung tăng trưởng những sản phẩm chất liệu nhẹ, các cấu kiện kích cỡ lớn để tham gia công nghiệp hóa, hiện đại hóa lĩnh vực xây dựng…

Phó thủ tướng Chính Lê Văn Thành vừa ký văn bản số 2171/QĐ-TTg ngày 23/mười hai/2021 thông qua kế hoạch tiến triển chất liệu xây không nung tại đất nước chúng ta đến năm 2030.

Mục đích chung của kế hoạch đẩy nhanh sinh đồng thời áp dụng vật liệu xây không nung để thế chỗ gạch đất sét nung, dùng hữu hiệu tài nguyên đất canh tác, hạn chế khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường ; không bỏ phí phế thải từ các lĩnh vực công nghiệp, giảm thiểu sử dụng nhiên liệu, đem tới thành quả kinh tế chung cho cộng đồng.

Đẩy mạnh sản xuất sản phẩm vật liệu xây không nung giá trị cao

Phát triển vật liệu xây không nung thành ngành công nghiệp tiên tiến, hiện đại

Chỉ tiêu rỏ ràng là phát huy sinh đồng thời dùng vật liệu xây không nung thay thế một phần gạch đất sét nung đạt tỷ lệ 35-40% vào năm 2025, 40-45% vào năm 2030 trong tổng số chất liệu xây, cam kết tỷ lệ dùng VLXKN trong các công trình kiến trúc theo quy định của pháp luật; giảm phát thải khí CO2 vào năm 2025 là trên 2, 5 triệu tấn/năm và năm 2030 là trên 3 triệu tấn/năm ( đối chiếu với sinh gạch nung với khối lượng tương xứng ).

Phương châm đầu tư phát triển sản xuất đồng thời áp dụng vật liệu xây không nung đến năm 2030, bỏ ra kỹ thuật sản xuất tối tân, cần kiệm nguyên liệu và vật liệu, năng lượng ; phát huy đầu tư phát triển sản xuất các chủng loại sản phẩm VLXKN tấm lớn, kết quả nhẹ, chức năng cao, hợp với điều kiện nguyên liệu và vật liệu và nhu cầu thị trường.

Để có được các chỉ tiêu trên, biện pháp đề ra là tìm hiểu sử dụng kỹ thuật cao mới, sản phẩm mới, các loại phụ gia cho sản xuất; tìm hiểu gia tăng sản xuất những sản phẩm VLXKN chắt chiu nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng; những mặt hàng không bỏ phí phế thải làm nguyên vật liệu sinh VLXKN nhằm chắt chiu tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; hoàn tất tiêu chí, tiêu chuẩn, hạn mức kinh tế – kỹ thuật có liên quan đến VLXKN

Phát triển vật liệu xây không nung thành ngành công nghiệp tiên tiến, hiện đại

Đẩy mạnh dùng VLXKN

Tỉ lệ dùng VLXKN trong khối kiến trúc khoảng thời gian đến năm 2030 : đối với những công trình xây dựng được bỏ ra bằng tiềm lực tài chính bỏ ra công, vốn ngân sách ngoài bỏ ra công dùng 100% VLXKN đối chiếu với tổng lượng chất liệu xây. Những công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên phải dùng ít nhất 90% VLXKN đối chiếu với tổng lượng chất liệu xây.

Đồng thời, Chương trình đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất lượng và chất lượng các sản phẩm VLXKN đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm thúc đẩy việc sản xuất và sử dụng VLXKN…

Theo Báo Xây Dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *