Phân bón Miền Nam (SFG) báo lãi quý 1 cao gấp 11 lần cùng kỳ, vượt 13% kế hoạch cả năm chỉ sau 3 tháng

Phân bón Miền Nam (SFG) báo lãi quý 1 cao gấp 11 lần cùng kỳ, vượt 13% kế hoạch cả năm chỉ sau 3 tháng - Ảnh 1.

Năm 2022 Phân bón Miền Nam (SFG) đặt mục tiêu lãi trước thuế 31,5 tỷ đồng, theo đó ngay quý 1 công ty đã vượt 13% con số chỉ tiêu này.

Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam (mã CK: SFG) đã công bố BCTC quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt 565 tỷ đồng tăng 37,8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt hơn 61 tỷ đồng tăng 74% so với quý 1 năm ngoái.

Trong kỳ SFG thu về 3,5 tỷ đồng doanh thu tài chính cao gấp 3,8 lần cùng kỳ, chi phí bán hàng giảm được đáng kể. Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí SFG lãi sau thuế 28,3 tỷ đồng – cao gấp hơn 11 lần quý 1/2021 – tương đương EPS đạt 590 đồng.

Trước đó SFG đã có một năm 2021 rất thành công khi tổng doanh thu đạt 2.117,8 tỷ đồng vượt 27% so với kế hoạch, LNST đạt hơn 43 tỷ đồng cao gấp 8,6 lần con số chỉ tiêu 5 tỷ đồng. Sang năm 2022, SFG đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.768 tỷ đồng và lãi 31,5 tỷ đồng – lần lượt giảm 17% và 27% so với thực hiện của năm 2021.

Như vậy với kế hoạch này, kết thúc quý 1 SFG đã hoàn thành được 32% mục tiêu về doanh thu và vượt 13% kế hoạch lợi nhuận.

Phân bón Miền Nam (SFG) báo lãi quý 1 cao gấp 11 lần cùng kỳ, vượt 13% kế hoạch cả năm chỉ sau 3 tháng - Ảnh 1.

https://cafef.vn/phan-bon-mien-nam-sfg-bao-lai-quy-1-cao-gap-11-lan-cung-ky-vuot-13-ke-hoach-ca-nam-chi-sau-3-thang-20220425095119229.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.