Nhựa Tiền Phong (NTP) chốt danh sách cổ đông chi 117 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2021

Tỷ lệ thanh toán của NTP là 10%.

Ngày 10/5 tới đây CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán 27/5/2022.

Như vậy với 117,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Tiền Phong sẽ chi khoảng 117,8 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả cụ thể, doanh thu cả năm tăng trưởng 11% so với năm 2020, đạt 4.877 tỷ đồng, nhưng vẫn chỉ hoàn thành 96% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 521 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và vượt 21% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 465 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021 Nhựa Tiền Phong còn 495 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 1.034 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Trước đó tháng 11/2021 Nhựa Tiền Phong đã chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15%. Tính cả đợt này công ty sẽ chia cổ tức tổng tỷ lệ 25%.

https://cafef.vn/nhua-tien-phong-ntp-chot-danh-sach-co-dong-chi-117-ty-dong-tra-co-tuc-dot-2-2021-20220426162109701.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.