Nhựa Bình Minh (BMP): Quý 1 báo lãi tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ lên hơn 127 tỷ đồng

Nhựa Bình Minh (BMP): Quý 1 báo lãi tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ lên hơn 127 tỷ đồng - Ảnh 1.

Giải trình từ phía Nhựa Bình Minh, lợi nhuận quý 1/2022 tăng so với quý 1/2021 chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ tăng trưởng đáng kể.

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP) đã công bố BCTC quý 1/2022.

Theo đó, doanh thu trong kỳ đạt 1.350 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp 319 tỷ đồng – tăng gấp rưỡi so với con số 206 tỷ đồng của quý 1 năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp đạt 23,6%, trong khi quý 1/2020 đạt 17,9%.

Doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm 36% so với cùng kỳ đạt hơn 11,8 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính lại tăng gần 14% ghi nhận mức 36 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 40,5% lên gần 110 tỷ đồng; chi phí QLDN tăng cao ở mức 102% lên 26,5 tỷ đồng; Kết quả lợi nhuận thuần của Nhựa Bình Minh đạt 127,4 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với khoản lãi 84 tỷ đồng cùng kỳ 2021.

Nhựa Bình Minh (BMP): Quý 1 báo lãi tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ lên hơn 127 tỷ đồng - Ảnh 1.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận quý 1/2022 tăng so với quý 1/2021 chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng đáng kể.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của BMP tăng nhẹ 52,5 tỷ lên 2.890 tỷ đồng. Trong đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 952 tỷ đồng, tương ứng giảm 36 tỷ đồng so với đầu kỳ; hàng tồn kho tiếp tục ở mức cao gần 715 tỷ đồng, tăng 96 tỷ đồng.

BMP hiện chỉ vay nợ tài chính ngắn hạn 57 tỷ đồng, doanh nghiệp đang có 819 tỷ đồng vốn chủ đầu tư của CSH, 1.157 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 398,5 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên, năm 2022, BMP đặt mục tiêu doanh thu 5.680 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 560 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 448 tỷ đồng tương ứng tăng trưởng 24%, 109% và 109% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến năm 2022 tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Như vậy với kế hoạch này thì BMP mới chỉ hoàn thành được gần 24% mục tiêu về doanh thu và hơn 28% mục tiêu về lợi nhuận.

Nhựa Bình Minh (BMP): Quý 1 báo lãi tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ lên hơn 127 tỷ đồng - Ảnh 2.

https://cafef.vn/nhua-binh-minh-bmp-quy-1-bao-lai-tang-gap-ruoi-so-voi-cung-ky-len-hon-127-ty-dong-20220427133405763.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.