Nam Việt (NAV) trả cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12%

Nam Việt (NAV) trả cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12% - Ảnh 1.

Năm 2021 Nam Việt (Navifico) thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 27% cho cổ đông.

Ngày 16/5 tới đây CTCP Nam Việt (Navifico – mã chứng khoán NAV) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. Thời gian thanh toán 31/5/2022.

Năm 2021 Navifico đạt hơn 20 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 25,9% so với cùng kỳ nhưng vẫn hoàn thành vượt 11,5% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 27%. Trước đó công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%, như vậy trả bổ sung 12% cổ tức lần này Navifico sẽ hoàn thành nghĩa vụ trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Trên thị trường cổ phiếu NAV đang giao dịch quanh mức 24.700 đồng/cổ phiếu.

Nam Việt (NAV) trả cổ tức bổ sung năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12% - Ảnh 1.

https://cafef.vn/nam-viet-nav-tra-co-tuc-bo-sung-nam-2021-bang-tien-ty-le-12-20220429155512221.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.