Mộc Châu Milk (MCM) chia tiếp cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15%

Trước đó Mộc Châu Milk đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Ngày 20/5 tới đây CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (mã chứng khoán MCM) sẽ chốt danh sách cổ đông thanh toán cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 23/6/2022.

Như vậy với 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Mộc Châu Milk sẽ chi khoảng 165 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2021 Mộc Châu Milk đạt 2.926 tỷ đồng doanh thu, tăng 3,6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 13,7% lên mức 319 tỷ đồng. EPS đạt 2.891 đồng.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Giống bò sữa Mộc Châu đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong đó chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 25%. Trước đó tháng 11/2021 công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 cho cổ đông tỷ lệ 10%. Như vậy thực hiện xong đợt trả cổ tức này, Mộc Châu Milk sẽ hoàn thành nghĩa vụ chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Năm 2022 Giống bò sữa Mộc Châu đặt mục tiêu đạt 3.122 tỷ đồng tổng doanh thu thuần. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 343,5 tỷ đồng, tăng 7,6% so với số lãi 319 tỷ đồng đạt được năm 2021.

https://cafef.vn/moc-chau-milk-mcm-chia-tiep-co-tuc-nam-2021-bang-tien-ty-le-15-20220509083351419.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.