May Sông Hồng (MSH) báo lãi quý 1 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước

May Sông Hồng (MSH) báo lãi quý 1 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Năm 2022, May Sông Hồng lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.900 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại giảm 8% xuống mức 500 tỷ đồng.

CTCP May Sông Hồng đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu thuần đạt 1.291 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn với 51% khiến biên lãi gộp bị thu hẹp đáng kể từ 22,9% xuống còn 14,7% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 190 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 37% lên 35,9 tỷ đồng tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 35% xuống mức 57 tỷ đồng. Kết quả, May Sông Hồng lãi trước thuế 106,8 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 82 tỷ đồng, cũng giảm 11% so với quý 1/2021.

May Sông Hồng (MSH) báo lãi quý 1 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Nguồn: MSH

Năm 2022, May Sông Hồng lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại giảm 8% so với thực hiện năm trước xuống mức 500 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã thực hiện được 26% kế hoạch doanh thu và 21% mục tiêu lợi nhuận sau quý đầu tiên.

Cổ tức dự kiến năm 2022 tỷ lệ 15% – 30%. May Sông Hồng cũng đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2021 với tỷ lệ 50%. Trước đó, vào tháng 12/2021, công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%, số tiền đã chi trả hơn 225 tỷ đồng cho cổ đông. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2021 mà MSH sẽ chia cho cổ đông đạt mức 95%.

Trên thị trường, cổ phiếu MSH đang trong nhịp điều chỉnh mạnh sau khi đạt đỉnh vào giữa tháng 4 vừa qua. Cổ phiếu này giảm sàn phiên 4/5 xuống mức 85.200 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức giảm 16% so với đỉnh.

May Sông Hồng (MSH) báo lãi quý 1 giảm 11% so với cùng kỳ năm trước - Ảnh 2.

Cổ phiếu MSH giảm mạnh sau khi đạt đỉnh

https://cafef.vn/may-song-hong-msh-bao-lai-quy-1-giam-11-so-voi-cung-ky-nam-truoc-20220504142022769.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.