Lưu lượng nước về hồ ổn định, Thuỷ điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi (DNH) tiếp tục nâng lãi lên mức kỷ lục 511 tỷ đồng

Lưu lượng nước về hồ ổn định, Thuỷ điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi (DNH) tiếp tục nâng lãi lên mức kỷ lục 511 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 của Thuỷ điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi tăng 49% so với cùng kỳ.

CTCP Thuỷ điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (mã chứng khoán DNN) công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt gần 785 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí vốn gần như không tăng, dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 563 tỷ đồng, tăng trưởng 32,4% so với quý 1/2021.

Giải trình về việc doanh thu tăng mạnh, Thuỷ điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi cho biết do tình hình thuỷ văn trên lưu vực các hồ Đơn Dương, Hàm Thuận tương đối ổn định, lưu lượng nước về hồ cao hơn trung bình nhiều năm đồng thời phân bố đều giữa các thời kỳ nên sản lượng điện sản xuất tăng. Các công ty liên doanh liên kết cũng mang về khoản lãi 13,7 tỷ đồng, tăng gần 5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lưu lượng nước về hồ ổn định, Thuỷ điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi (DNH) tiếp tục nâng lãi lên mức kỷ lục 511 tỷ đồng - Ảnh 1.

Doanh thu tài chính trong quý tăng được gần 8 tỷ đồng, lên trên 70 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay cũng tăng gần 6 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 18 tỷ đồng.

Trừ các chi phí khác, quý 1/2022 Thuỷ điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi báo lãi trước thuế 612 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 511 tỷ đồng, tăng 48,7% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2021, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 508 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp công ty báo lãi sau thuế trên 500 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi kỷ lục theo quý công ty đạt được.

Lưu lượng nước về hồ ổn định, Thuỷ điện Đa Nhim Hàm Thuận Đa Mi (DNH) tiếp tục nâng lãi lên mức kỷ lục 511 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tổng LNST chưa phân phối luỹ kế đến 31/3/2022 đạt 1.618 tỷ đồng. Ngoài ra công ty còn 63 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 455 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu. Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng đạt 707 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với số liệu đầu năm.

https://cafef.vn/luu-luong-nuoc-ve-ho-on-dinh-thuy-dien-da-nhim-ham-thuan-da-mi-dnh-tiep-tuc-nang-lai-len-muc-ky-luc-511-ty-dong-20220428163322291.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.