Lương net và lương gross, cách tính lương gross sang net

Đối với người làm công ăn lương, việc hiểu kỹ lương lúc đi làm việc là một điều cực kỳ quan trọng. Vậy nên từ chuyên ngành lương gross sang net cũng nhận được sự yêu thích cực kỳ lớn của những người lao động. Vậy lương gross sang net là gì. Cần chọn lương nào để lời lãi hơn sẽ trở thành chủ đề được khám phá bên dưới.

Lương net và lương gross, cách tính lương gross sang net

Lương net là gì?

Lương net là mức tiền công đã được phía bên thanh toán trừ đi các khoản ép buộc như tiền thuế, bảo hiểm. Bằng những mức tiền công cá nhân của từng người. Hoặc nhiều khả năng là sự khấu trừ các tài khoản khác của người làm công ăn lương.

Lương gross là gì?

Lương gross ( còn có tên gọi là lương tổng ) là tiền công hàng tháng mà cán bộ công nhân viên chức nhận được. Gồm cả lương căn bản với các khoản phụ cấp, viện trợ. Trong đó, người làm công ăn lương phải trích ra 10, 5%. 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế, 1% bhtn và %thuế tncn tùy theo mức tiền công. Để đóng các loại hình bảo hiểm và thuế tncn ( nếu có ).

Cách tính lương net và lương gross

để tính chuẩn xác, người làm công ăn lương dùng cho theo công thức sau :
Lương net = lương gross – ( bảo hiểm xã hội + bảo hiểm y tế + bhtn ) – thuế tncn ( nếu có )
Lương gross = lương net + ( bảo hiểm xã hội + bảo hiểm y tế + bhtn ) + thuế tncn ( nếu có )
Trong đó :

  • Bảo hiểm xã hội là 8%
  • Bảo hiểm y tế là 1 , 5%
  • Bhtn là 1%
  • %thuế tncn tùy thuộc vào mức tiền công hằng tháng của người làm công ăn lương.

Cách phân biệt

Lương net và lương gross, cách tính lương gross sang net - cách phân biệt

Cách tính lương gross sang net

Với các công ty thanh toán lương net cho người làm công ăn lương, công ty bắt buộc phải quy đổi lương net sang lương gross ( quy đổi tiền công không gồm thuế thành tiền công tính thuế ) để xác nhận số thuế tncn trả thay người làm công ăn lương.
Quy đổi lương net sang lương gross được làm theo bảo ban tại khoản 4 điều 7 của thông tư 111/2013/tt-btc như sau :

Bước 1 : Xác định được thù lao làm nền tảng quy đổi

Tiền công làm nền tảng quy đổi = tiền công thực nhận + các khoản trả thay – các khoản bớt trừ
Trong đó :
+ thù lao thực tự nhận là thu nhập, thù lao. Không gồm thuế mà người làm công ăn lương nhận được hằng tháng ( thù lao người làm công ăn lương bỏ túi )
+ các khoản trả thay là các khoản quyền lợi bằng tiền hoặc không bằng tiền do người dùng lao động trả cho người làm công ăn lương theo bảo ban tại điểm đ, khoản 2, điều 2 thông tư 111/2013/tt-btc ( tiền nhà , bảo hiểm nhân thọ…)
+ các khoản giảm thiểu trừ gồm : giảm thiểu trừ hoàn cảnh gia đình ( chính mình 11trđ, người phụ thuộc 4, 4trđ ) ; bớt trừ đóng bảo hiểm, quỹ nghỉ hưu tình nguyện ; giảm thiểu trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học …

Bước 2: Quy đổi thu nhập chưa bao gồm thuế thành Thu nhập tính thuế (quy đổi lương gross sang net)

Theo phụ lục số 02/PL-TNCN

Lương net và lương gross, cách tính lương gross sang net - Bước 2: Quy đổi thu nhập chưa bao gồm thuế thành Thu nhập tính thuế (quy đổi lương gross sang net)

Bước 3: Xác định thuế thu nhập cá nhân phải nộp
Theo phụ lục số 01/PL-TNCN

Lương net và lương gross, cách tính lương gross sang net - Bước 2: Quy đổi thu nhập chưa bao gồm thuế thành Thu nhập tính thuế (quy đổi lương gross sang net)

Người lao động nên chọn hình thức nhận lương net hay gross?

Chung quy lại, dù là lương Net hay lương Gross thì người lao động vẫn nhận mức lương tương đương nhau. Nhưng mỗi hình thức lại tồn tại những ưu và nhược điểm riêng.

Trong thực tế, các doanh nghiệp ngày nay thường dùng lương Net để trả lương cho người lao động. Vì muốn giảm thiểu chi phí, doanh nghiệp có thể đóng bảo hiểm và các khoản phí khác thấp. Tuy nhiên, các khoản phí bảo hiểm và Thuế TNCN này là quyền lợi mà sau này người lao động được hưởng. Vì vậy, việc nhận lương Net có thể dẫn tới thiệt hại cho người lao động.

Bên cạnh đó, lương Gross là một hình thức trả lương đem đến lợi ích nhất định cho người đi làm. Khi nhận được tiền lương hàng tháng theo hình thức trả lương Gross, người lao động sẽ chủ động hơn trong việc đóng các khoản phí. Mặc dù việc này dẫn tới cảm giác thiếu hụt một số tiền nào đó. Nhưng giúp người lao động chắc chắn hơn về lợi ích của mình được hưởng trong tương lai.

Cuối cùng, dựa vào những ưu nhược điểm đã phân tích thlời khuyên được đưa ra là người lao động nên đàm phán chọn lương Gross thay vì lương Net.

>> Xem thêm: Khái niệm bậc lương, cách tính lương theo bậc lương

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *