Lợi nhuận tăng mạnh quý 1/2022, Gỗ Trường Thành (TTF) vẫn lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng

Lợi nhuận tăng mạnh quý 1/2022, Gỗ Trường Thành (TTF) vẫn lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Quý 1/2022, TTF lãi ròng 19 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ hơn 39 tỷ đồng cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 15 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (mã TTF) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu thuần 536 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng gấp đôi lên 75 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp được cải thiện từ mức 11,5% lên 13,9%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng đột biến gấp 8 lần lên 24 tỷ đồng chủ yếu do công ty ghi nhận lãi chênh lệch tỷ giá (21,3 tỷ đồng). Sau khi trừ các chi phí, TTF lãi ròng 19 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ hơn 39 tỷ đồng cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 15 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng mạnh quý 1/2022, Gỗ Trường Thành (TTF) vẫn lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC TTF

Năm 2022, TTF đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.269 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 72,8 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau quý đầu tiên, doanh nghiệp sản xuất gỗ đã hoàn thành gần 26% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dù có lãi nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của TTF lại âm 9,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 44,4 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn còn lỗ lũy kế đến hơn 3.037 tỷ đồng tại thời điểm 31/3/2022. Đáng chú ý, TTF còn trong tình trạng mất cân đối tài chính khi nợ ngắn hạn (2.259 tỷ) đã vượt hơn 373 tỷ đồng so với tài sản ngắn hạn (1.886 tỷ đồng) thời điểm 31/3.

Trước đó, trong báo cáo kiểm toán năm 2021, kiểm toán cũng đã nhấn mạnh nhóm công ty gánh chịu khoản lỗ lũy kế và tổng nợ phải trả ngắn hạn nhóm công ty cũng vượt hơn tổng tài sản ngắn hạn. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty.

Tính đến hết quý 1, tổng tài sản của TTF giảm 2,1% so với đầu năm về 2.780 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 890 tỷ đồng, chiếm 32% và các khoản phải thu ngắn hạn đạt 441,7 tỷ đồng, chiếm 15,9% tổng tài sản.

https://cafef.vn/loi-nhuan-tang-manh-quy-1-2022-go-truong-thanh-ttf-van-lo-luy-ke-hon-3000-ty-dong-20220504095503239.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.