Lợi nhuận quý 1/2022 tăng 35% so với cùng kỳ, Thiên Long quyết định chi tạm ứng cổ tức bằng tiền 15%

Ngày chốt danh sách cổ đông là 23/5/2022.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long thông báo Nghị quyết HĐQT số 03/2022 ngày 05/05/2022. Theo đó, Hội đồng quản trị công ty quyết định tiếp tục bầu ông Cô Gia Thọ giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025.

Cùng với quyết định này, HĐQT công ty quyết định chọn ngày chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% tức mỗi cổ phiếu của cổ đông hiện hữu được nhận 1.500 đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là 23/5/2022.

Quý 1/2022, Thiên long đạt 794,3 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 114 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Theo lý giải của Thiên Long, sở dĩ công ty đạt tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cao so với cùng kỳ là nhờ tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt làm cho doanh thu tăng trưởng khá, cùng với đó là việc công ty đã dự trữ được nguyên vật liệu giá thấp dẫn đến giá thành sản xuất được tối ưu.

https://cafef.vn/loi-nhuan-quy-1-2022-tang-35-so-voi-cung-ky-thien-long-quyet-dinh-chi-tam-ung-co-tuc-bang-tien-15-20220506091341681.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.