LDG báo lãi quý 1 hơn 2 tỷ đồng, hoàn thành 5,4% kế hoạch năm 2022

LDG báo lãi quý 1 hơn 2 tỷ đồng, hoàn thành 5,4% kế hoạch năm 2022 - Ảnh 1.

Năm 2022, LDG đặt mục tiêu đạt 2.337 tỷ đồng doanh thu thuần; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt 310 tỷ đồng. Nếu kế hoạch này được thông qua tại ĐHCĐ tới đây, với kết quả quý 1, LDG mới hoàn thành được 5,4% mục tiêu doanh thu và 0,8% mục tiêu lợi nhuận.

CTCP Đầu tư LDG (mã chứng khoán LDG) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2022.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 165 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu bán hàng hoá là bất động sản đem lại 105 tỷ đồng, tăng 166%; doanh thu hoạt động xây dựng mang lại 60 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái không phát sinh khoản thu này. Trừ đi chi phí vốn, lợi nhuận gộp đạt 59 tỷ đồng; biên lãi gộp quý 1/2022 giảm đáng kể xuống còn 46,3% trong khi cùng kỳ năm trước đạt 84%.

LDG báo lãi quý 1 hơn 2 tỷ đồng, hoàn thành 5,4% kế hoạch năm 2022 - Ảnh 1.

BCTC Hợp nhất Quý 1-2022 LDG

Về hoạt động tài chính, doanh thu ghi nhận 777 triệu đồng, giảm 78%; chi phí tài chính tăng mạnh 127% lên mức 27 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021. Trong đó, chi phí lãi vay và lãi trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 24 tỷ đồng tăng mạnh 105%.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, lợi nhuận trước thuế LDG đạt hơn 4 tỷ đồng, tăng 178%; lợi nhuận sau thuế đạt 2,4 tỷ đồng tương đương tăng 6,8 lần so với lợi nhuận đạt được quý 1/2021 vỏn vẹn 308 triệu đồng.

Dù có lãi nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của LDG âm 284 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm 3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền lưu chuyển từ hoạt động tài chính dương 272 tỷ đồng và từ hoạt động đầu tư dương 81 triệu đồng. Như vậy, trong kỳ lưu chuyển tiền thuần ghi nhận âm 13 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế Quý 1 năm nay tăng 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Biến động này chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng.

Năm 2022, LDG đặt mục tiêu đạt 2.337 tỷ đồng doanh thu thuần; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt 310 tỷ đồng. Nếu kế hoạch này được thông qua tại ĐHCĐ tới đây, với kết quả quý 1, LDG mới hoàn thành được 5,4% mục tiêu doanh thu và 0,8% mục tiêu lợi nhuận.

https://cafef.vn/ldg-bao-lai-quy-1-hon-2-ty-dong-hoan-thanh-54-ke-hoach-nam-2022-20220504111734242.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.