Kinh doanh cải thiện so với cùng kỳ, lợi nhuận quý 1 của Hải Minh (HMH) tăng 17%

Kinh doanh cải thiện so với cùng kỳ, lợi nhuận quý 1 của Hải Minh (HMH) tăng 17% - Ảnh 1.

Năm 2022, CTCP Hải Minh đặt mục tiêu tổng doanh thu 108,9 tỷ đồng tăng 5,1%; lợi nhuận sau thuế 13,5 tỷ đồng giảm 19,5% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả kinh doanh quý 1, HMH đã hoàn thành được 22% về cả kế hoạch tổng doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế.

CTCP Hải Minh (mã CK: HMH) đã công bố BCTC Hợp nhất Quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần HMH đạt 22 tỷ đồng, tăng nhẹ 6 %; lợi nhuận gộp đạt 3 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ khai thác kho bãi đem lại hiệu quả cao nhất với gần 11 tỷ đồng. tăng trưởng 22%; dịch vụ vận tải đóng góp 6 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Ngoài ra, dịch vụ đại lý container, cho thuê văn phòng hay bán hàng hóa cũng đóng góp 5 tỷ đồng cho doanh thu thuần.

Kinh doanh cải thiện so với cùng kỳ, lợi nhuận quý 1 của Hải Minh (HMH) tăng 17% - Ảnh 1.

BCTC HN Quý 1-2022 HMH

Về hoạt động tài chính, doanh thu từ đây đem lại 2 tỷ đồng, giảm 12%; chi phí tài chính đạt 129 triệu đồng, tương ứng giảm 13% so với quý 1/2021. Trong kỳ, công ty không ghi nhận khoản chi phí bán hàng phát sinh. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ còn 1,7 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế HMH đạt 3 tỷ đồng lần lượt tăng 16% và 17% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 2,9 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với quý 1/2021.

Bên cạnh đó, HMH vẫn duy trì khoản chứng khoán kinh doanh với hơn 6,5 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, bao gồm 2,7 tỷ đồng rót vào CTCP TĐ Hòa Phát, 2,8 tỷ đồng đầu tư vào NH TMCP Công Thương VN và 1 tỷ đồng vào các mã chứng khoán khác.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 17% tương ứng 420 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân LNST tăng chủ yếu từ kết quả hoạt động kinh doanh chính cải thiện so với cùng kỳ (do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19).

Năm 2022, CTCP Hải Minh đặt mục tiêu tổng doanh thu 108,9 tỷ đồng tăng 5,1%; lợi nhuận sau thuế 13,5 tỷ đồng giảm 19,5% so với thực hiện năm 2021. Với kết quả kinh doanh quý 1, HMH đã hoàn thành được 22% về cả kế hoạch tổng doanh thu lẫn lợi nhuận sau thuế.

https://cafef.vn/kinh-doanh-cai-thien-so-voi-cung-ky-loi-nhuan-quy-1-cua-hai-minh-hmh-tang-17-20220505112223206.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.