Khẩn trương triển khai các hạng mục Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 1/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 7083/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Nhà nước của Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1) báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hỗ trợ vốn xây dựng tuyến giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Khẩn trương triển khai các hạng mục Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Khẩn trương triển khai các hạng mục Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. (Ảnh:Internet).

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Tài chính và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương chuẩn bị; thực hiện đầu tư các công trình thuộc Dự án quốc tế Long Thành thành phần 1. Theo quy định, bảo đảm triển khai đồng bộ các công trình.

Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành liên quan có biện pháp bình ổn thị trường. Cập nhật và điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉ đạo đơn vị liên quan khẩn trương triển khai hạng mục công trình; phối hợp với các bộ, ngành liên quan xử lý vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ của Dự án; tổng hợp chung tình hình triển khai toàn bộ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Kiến nghị tổ chức cuộc họp kiểm điểm tiến độ (nếu cần), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND Đồng Nai khẩn trương thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6426/VPCP-CN; ngày 14/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng cho 2 tuyến giao thông kết nối.

Định kỳ hằng tháng báo cáo tình hình triển khai Dự án bồi thường, hỗ trợ; tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành gửi Bộ Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn: Môi trường và Đô thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.