Khái niệm bậc lương, cách tính lương theo bậc lương

Bậc lương ảnh hưởng rất nhiều đến mức lương của người lao động. Bậc lương càng cao thì tương ứng với mức lương thực lĩnh của cán bộ công chức nhà nước càng cao.

Đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước lương được tính dựa trên bậc lương. Được điều chỉnh theo nhiều cấp độ khác nhau phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính chất công việc; sự chênh lệch giữa lương tối thiểu và lương tối đa; các yếu tố về đặc điểm định hướng của doanh nghiệp. Từ năm 2019 đến nay đã có rất nhiều sự thay đổi trong cách tính lương của cán bộ công chức nhà nước.

Khái biệm bậc lương

Bậc lương là số lượng các mức thăng tiến về lương trong mỗi ngạch lương cuả người lao động. Mỗi bậc lương tương ứng với một hệ số lương nhất định.

Khái niệm bậc lương, cách tính lương theo bậc lương

Bậc lương dùng để phân cấp, là căn cứ tính lương cho các đối tượng được quy định theo Luật. Bậc lương là yếu tố tạo ra sự biến thiên cần thiết từ mức lương tối thiểu đến mức tối đa ở trong mỗi ngạch lương. 

Bậc lương được sắp xếp theo thứ tự tăng dần ở mỗi ngạch lương trong thang bảng lương. Bậc lương càng cao tương ứng với mức hệ số càng cao. Người lao động luôn hướng đến việc tăng bậc lương để hưởng mức lương cao hơn.

Các bậc lương trong ngạch lương

Ngạch lương là gì?

Ngạch lương được xây dựng để phân biệt trình độ và vị trí việc làm của mỗi cá nhân trong một tổ chức, công ty. Có nhiều cấp ngạch lương khác nhau tương ứng với mỗi trình độ khác nhau. Nhằm phân cấp công việc cần làm và quản trị. Người lao động luôn hướng tới việc chuyển từ ngạch thấp sang cao khi muốn chuyển vào vị trí làm việc phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan sử dụng công chức bà phải trải qua kỳ thi nâng ngạch.

Khái niệm bậc lương, cách tính lương theo bậc lương
Bậc lương trong ngạch lương.

Trong mỗi ngạch lương lại có các bậc lương khác nhau. Cùng một bậc lương nhưng ở ngạch cao hơn thường sẽ có hệ số lương cao hơn.

Theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2004 thì hệ số lương cao đẳng, đại học và trung cấp sẽ được phân chia khác nhau. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/07/2013, các công ty và doanh nghiệp đều sẽ phải áp dụng thống nhất thang lương và bảng lương theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14/05/2013 của chính phủ.   

Cách tính lương theo bậc lương của cán bộ công chức Nhà nước.

Bậc lương là căn cứ để xác định hệ số lương hiện hưởng mà người đó được tính ở thời điểm hiện tại. Đối với cán bộ công chức (CBCC) trong các cơ quan Nhà nước bậc lương thường được căn cứ theo cấp bậc, thâm niên mà người đó làm việc.

Khái niệm bậc lương, cách tính lương theo bậc lương
Cách tính lương theo bậc lương mới nhất.

Cách tính lương theo bậc lương như sau:

Bước 1: Xác định bậc lương trong nhóm ngạch của mình

Bước 2: Xác định hệ số lương tương ứng với mỗi bậc lương

Bước 3: Tính mức lương của bạn

Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng

Trong đó:

– Mức lương cơ sở: là mức lương tính theo tháng được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật hiện hành phù hợp với tình hình kinh tế xã hội tại thời điểm được quy định.

– Hệ số lương hiện hưởng: được tính theo từng ngạch và từng cấp tương ứng.

Từ ngày 1/7/2020 mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên mức 1,6 triệu đồng/tháng căn cứ theo Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/11/2019.

Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *