Khải Hoàn Land báo lợi nhuận quý 1/2022 cao gấp 7 lần cùng kỳ nhờ chuyển nhượng bất động sản

Khải Hoàn Land báo lợi nhuận quý 1/2022 cao gấp 7 lần cùng kỳ nhờ chuyển nhượng bất động sản - Ảnh 1.

Mặc dù kết quả kinh doanh quý 1 khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước, song với kế hoạch tham vọng năm 2022, kết thúc quý 1, Khải Hoàn Land mới chỉ hoàn thành được 8,2% mục tiêu về doanh thu và 6,2% mục tiêu về lợi nhuận.

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán KHG) đã công bố BCTC quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể doanh thu thuần đạt gần 199 tỷ đồng tăng cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do trong kỳ công ty có ghi nhận khoản thu chuyển nhượng bất động sản 108,5 tỷ đồng mà trong cùng kỳ năm trước không ghi nhận.

Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao gấp 2,8 lần lên 154 tỷ đồng, nên lãi gộp còn 44,9 tỷ đồng – tăng 81% so với quý 1/2021.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng mạnh từ 14,9 tỷ đồng lên 73 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 43% lên mức 19,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí QLDN cũng lần lượt tăng trưởng 140% và 52% so với cùng kỳ 2021..

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí Khải Hoàn Land lãi sau thuế 49,6 tỷ đồng cao gấp 6,8 lần quý 1/2021. EPS đạt 155 đồng.

Năm 2022, KHG đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2022 sẽ lần lượt tăng 102% và 48% so với thực hiện năm 2021, tương đương đạt 2.600 tỷ đồng và 800 tỷ đồng.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1, Khải Hoàn Land mới chỉ hoàn thành được 8,2% mục tiêu về doanh thu và 6,2% mục tiêu về lợi nhuận.

Khải Hoàn Land báo lợi nhuận quý 1/2022 cao gấp 7 lần cùng kỳ nhờ chuyển nhượng bất động sản - Ảnh 1.

https://cafef.vn/khai-hoan-land-bao-loi-nhuan-quy-1-2022-cao-gap-7-lan-cung-ky-nho-chuyen-nhuong-bat-dong-san-20220501210020857.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.