Hụt thu từ bất động sản, Đất Xanh Group (DXG) báo lãi quý 1/2022 giảm 43%

Hụt thu từ bất động sản, Đất Xanh Group (DXG) báo lãi quý 1/2022 giảm 43% - Ảnh 1.

Năm 2022, Đất Xanh Group đạt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 21% so với năm trước.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu giảm 39% so với cùng kỳ, xuống 1.792 tỷ đồng. Nguyên nhân chính chủ yếu đến từ việc doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận hơn 984 tỷ đồng, giảm gần 55% so với quý 1/2021. Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng giảm hơn 3%, còn gần 710 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính chiếm tỷ trọng nhỏ trong khi chi phí lãi vay và chi phí bán hàng lần lượt được tiết giảm 11% và 54%, còn 103 tỷ đồng và 261 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí quản lý tăng 16%, lên hơn 172 tỷ đồng. Kết quả, DXG lãi ròng hơn 408 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 270 tỷ đồng.

Hụt thu từ bất động sản, Đất Xanh Group (DXG) báo lãi quý 1/2022 giảm 43% - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC DXG

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của DXG đạt 28.871 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 10% và 2%, lên 11.857 tỷ đồng và 11.411 tỷ đồng. Tổng nợ vay thời điểm cuối quý 1 giảm nhẹ 4%, xuống gần 864 tỷ đồng và có sự chuyển dịch cơ cấu từ dài hạn sang ngắn hạn.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 28/5 tới đây, DXG sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 21% so với năm trước. Cổ tức năm 2022 dự kiến 20%.

Cũng trong tài liệu, Hội đồng quản trị DXG dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 26/06/2021. Nguyên nhân do công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế cho việc huy động vốn từ phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Trước đó, HĐQT DXG đã thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản là cổ phiếu của Đất Xanh Services (mã DXS), xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của DXG.

https://cafef.vn/hut-thu-tu-bat-dong-san-dat-xanh-group-dxg-bao-lai-quy-1-2022-giam-43-20220430030202487.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.