Hưởng lợi từ giá phân bón tăng cao, Phân bón Bình Điền (BFC) hoàn thành 53% chỉ tiêu cả năm chỉ sau 1 quý

Hưởng lợi từ giá phân bón tăng cao, Phân bón Bình Điền (BFC) hoàn thành 53% chỉ tiêu cả năm chỉ sau 1 quý - Ảnh 1.

Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế BFC thu được là 86 tỷ đồng trong đó 66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về Công ty mẹ. Như vậy, lợi nhuận quý 1 năm nay đã tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng lên mức 1.046 đồng.

Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã Chứng khoán: BFC) đã công bố BCTC Quý 1/2022.

Theo đó, doanh thu thuần ghi nhận 2.600 tỷ đồng từ hoạt động bán thành phẩm, khác tăng trưởng 47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 312 tỷ đồng, biên lãi gộp đạt 12% giảm nhẹ so với biên lãi gộp quý 1/2021 đạt 12,6%.

Hưởng lợi từ giá phân bón tăng cao, Phân bón Bình Điền (BFC) hoàn thành 53% chỉ tiêu cả năm chỉ sau 1 quý - Ảnh 1.

Về doanh thu hoạt động tài chính, quý 1/2022 công ty ghi nhận hơn 1 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi, tăng 66%; chi phí tài chính lại ghi nhận tăng 60% đạt mức 28 tỷ đồng. Trong cơ cấu chi phí, lãi vay chiếm tỷ trọng cao và gia tăng nhiều nhất đạt 19 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản mục về chi phí bán hàng hay chi phí quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng lần lượt đạt 133 tỷ đồng và 46 tỷ đồng, tương ứng tăng 48% và 39% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế Bình Điền thu được là 86 tỷ đồng trong đó 66 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về Công ty mẹ. Như vậy, lợi nhuận Quý 1 năm nay tăng trưởng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng lên mức 1.046 đồng.

Ngày 29/04 tới đây sẽ diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2022, BFC dự trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 6.428 tỷ đồng, giảm 81,6%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 200 tỷ đồng, giảm 53,9% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, với kết quả quý 1, BFC đã hoàn thành được 41% mục tiêu về doanh thu và 53% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

https://cafef.vn/huong-loi-tu-gia-phan-bon-tang-cao-phan-bon-binh-dien-bfc-hoan-thanh-53-chi-tieu-ca-nam-chi-sau-1-quy-20220428101221332.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.