Hướng dẫn dán nhãn cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt đối với thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế

Tổng cục Hải quan ban hành Văn bản 3145/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Thống nhất thực hiện việc dán cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt trên bao bì thuốc lá. Theo quy định tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP.

Hướng dẫn dán nhãn cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt đối với thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế
Hướng dẫn dán nhãn cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt đối với thuốc lá bán tại cửa hàng miễn thuế

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc về việc dán cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt. Trên bao bì thuốc lá bán cho khách nhập cảnh tại cửa hàng miễn thuế. Theo quy định tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh hàng miễn thuế.

Do đó, căn cứ ý kiến của Cục Quản lý khám chữa bệnh. Bộ Y tế tại công văn số 528/KCB-QLHN ngày 24/5/2021. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc dán cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt. Trên bao bì thuốc lá bán trong cửa hàng miễn thuế cho khách nhập cảnh.

Cụ thể, trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách mua hàng nguyên cây/tút thuốc lá. Thì phải dán nội dung cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt theo từng cây/tút thuốc lá.

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách mua hàng từng bao thuốc lá (bán lẻ) thì việc dán nội dung cảnh báo sức khỏe bằng tiếng Việt theo từng bao thuốc lá. Tổng cục Hải quan lưu ý, mẫu cảnh báo thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT (ngày 08/02/2013) của Bộ Y tế – Bộ Công thương.

Trước đây, theo quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP. Sản phẩm thuốc nhập khẩu phải được dán tem thuốc lá nhập khẩu. Ban hành và sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước. Phải được dán tem trên bao gói theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Nay theo quy định tại Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành. Quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu và sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước phải dán tem điện tử theo nguyên tắc: Sản phẩm thuốc lá phải được đóng vào thành bao (bao gồm cả gói hoặc hộp). Mỗi bao thuốc lá được dán một con tem.

Trường hợp bao thuốc lá có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem phải được dán vào bao thuốc lá trước khi bọc màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem được dán tại vị trí bảo đảm nguyên tắc khi mở bao thuốc lá tem sẽ rách.

Thương hiệu sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.