Hưng Thịnh Incons (HTN) báo lãi quý 1 tăng 14% so với cùng kỳ

Hưng Thịnh Incons (HTN) báo lãi quý 1 tăng 14% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của Hưng Thịnh Incons đến hết quý 1/2022 gần 2.500 tỷ đồng.

CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 1.488 tỷ đồng, tăng 28,3% so với doanh thu đạt được quý 1/2021. Tuy vậy tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 29,2% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 123 tỷ đồng, còn tăng 19,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 19 tỷ đồng, tăng 2,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí tài chính cũng tăng 7,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 54 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay (gần 49 tỷ đồng). Chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý 1/2022 vừa qua tăng 9,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 34 tỷ đồng.

Hưng Thịnh Incons (HTN) báo lãi quý 1 tăng 14% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

BCTC ghi nhận đến 31/3/2022 khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của Hưng Thịnh Incons tăng thêm 533 tỷ đồng so với số liệu đầu năm, lên xấp xỉ 2.500 tỷ đồng. Trong đó hơn 1.900 tỷ đồng vay ngân hàng (tăng gần 390 tỷ đồng so với đầu năm), còn lại là từ phát hành trái phiếu (tổng 586 tỷ đồng – tăng 146 tỷ đồng so với đầu năm).

Những yếu tố trên tác động khiến cho lợi nhuận trước thuế đạt 54 tỷ đồng. Trừ chi phí thuế, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 43 tỷ đồng, tăng 14,3% so với quý 1/2021.

https://cafef.vn/hung-thinh-incons-htn-bao-lai-quy-1-tang-14-so-voi-cung-ky-20220504141519317.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.