HoREA: Đề xuất tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư xây dựng

HoREA đề nghị xem xét tháo gỡ các “vướng mắc” về thủ tục đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của thành phố UBND TP quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập” đối với “diện tích đất do Nhà nước giao đất

Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan, đơn vị trên địa bản về “Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Theo ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA). Tại Dự thảo, nội dung Mục 6 Phần II “Dự thảo Chỉ thị” quy định về “An toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn” chưa bao gồm đối tượng là các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, dịch vụ, môi giới bất động sản.

Do vậy, Hiệp hội đề nghị UBND TP cho bổ sung đối tượng là các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, dịch vụ, môi giới bất động sản, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bất động sản được quay trở lại hoạt động trong tình trạng bình thường mới, sống chung an toàn với dịch bệnh COVID – 19 vào điểm (3) mục d khoản 6.1 Phần II “Dự thảo Chỉ thị”.

HoREA: Đề xuất tháo gỡ các vướng mắc về đầu tư xây dựng
Hoạt động đầu tư xây dựng nhiều năm qua đã đóng góp rất quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Ông Châu cho biết thêm, tại Mục 7 Phần II “Dự thảo Chỉ thị” đã quy định cụ thể nhiệm vụ của một số Sở, ngành nhưng còn thiếu Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường.

Vì các Sở này vừa có nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch, vừa giữ vai trò quan trọng trong phục hồi kinh tế- xã hội kể từ sau ngày 30/09/2021.

Theo đó, HoREA đề nghị bổ sung giao nhiệm vụ của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường vào Mục 7 Phần II “Dự thảo Chỉ thị”.

Bên cạnh đó, bổ sung nhiệm vụ của Sở Kế hoạch Đầu tư “chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tháo gỡ các vướng mắc về quy trình thủ tục đầu tư xây dựng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố” vào điểm b Mục 7.1 Phần II “Dự thảo Chỉ thị”.

Đồng thời, xem xét tháo gỡ các “vướng mắc” về thủ tục đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của thành phố.

UBND TP quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập” đối với “diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; đất mà người sử dụng đất không có quyền chuyển nhượng nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng đủ điều kiện tách thành dự án độc lập”, theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 5 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP).

HoREA cũng kiến nghị chỉ đạo Sở Kế hoạch Đầu tư trình UBND TP xem xét phê duyệt “quy trình thủ tục đầu tư xây dựng” đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà trước đây, theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố thì Sở Kế hoạch Đầu tư phải trình Uỷ ban nhân dân thành phố ngày 15/05/2021, nhưng cho đến nay Sở Kế hoạch Đầu tư chưa trình Ủy ban nhân dân thành phố nội dung này, để tháo gỡ “ách tắc” cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Nguồn: Môi trường và Đô thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.