Hợp nhất hoạt động của công ty con, Tập đoàn KSFinance báo lợi nhuận quý 1 tăng trưởng 40% so với cùng kỳ

Hợp nhất hoạt động của công ty con, Tập đoàn KSFinance báo lợi nhuận quý 1 tăng trưởng 40% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Trong 3 tháng đầu năm, Tập đoàn KSFinance ghi nhận doanh thu thuần gần 350 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm 2021.

CTCP Tập đoàn KSFinance (mã chứng khoán: KSF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022. Theo đó, trong quý 1, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 350 tỷ đồng, giảm 38,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng dịch vụ chứng khoán đóng góp tới 48% với hơn 167 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái không phát sinh; mảng hoạt động môi giới chứng khoán đóng góp 102,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ cũng không phát sinh; trong khi mảng cho thuê bất động sản đầu tư sụt giảm tương đối mạnh, từ 368,8 tỷ đồng về 2,2 tỷ đồng và mảng chuyển nhượng bất động sản giảm từ 197,9 tỷ đồng xuống 74,6 tỷ đồng.

Hợp nhất hoạt động của công ty con, Tập đoàn KSFinance báo lợi nhuận quý 1 tăng trưởng 40% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Sau khi trừ giá vốn Tập đoàn KSFinance lãi gộp 199 tỷ đồng, giảm 30,2% so với cùng kỳ, biên lãi gộp đạt 56,9% tăng đáng kể so với biên lãi gộp quý 1/2021 đạt 50,3%. Phía KSF cho biết do năm 2021 là năm chủ lực bàn giao các sản phẩm bất động sản của dự án Sunshine Riverside và Sunshine City Sài Gòn và năm 2022 Công ty đang tập trung vào các dự án mới nên lợi nhuận gộp giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại với sự giảm đáng kể của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính lại tăng mạnh gấp gần 12 lần so với con số 6,6 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm trước, ghi nhận 76,9 tỷ đồng, nguyên nhân doanh thu tăng cao do hợp nhất hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán KS – công ty con của Công ty từ tháng 12/2021. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 85,5% xuống mức 14,6 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí lãi vay do Công ty đã hoàn trả toàn bộ các khoản trái phiếu cũ, các khoản vay dài hạn và giảm chi phí lãi vay từ CTCP Đầu tư Phát triển Smart do công ty này không còn là công ty con của Công ty từ 24/6/2021.

Chi phí bán hàng giảm hơn 65% xuống mức 8,6 tỷ đồng, còn chi phí QLDN lại tăng 165% lên mức 81,3 tỷ đồng.

Kết quả KSF báo lãi sau thuế 136,6 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện quý 1/2021, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 64,4 tỷ đồng.

Trong cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022, KSF đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu hợp nhất đạt 3.163,7 tỷ đồng, tăng 69,6%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 414,5 tỷ đồng, đi ngang so với thực hiện năm 2021. Như vậy, với kết quả quý 1, KSFinance mới chỉ hoàn thành được hơn 11% mục tiêu về doanh thu nhưng đã hoàn thành được 33% mục tiêu về lợi nhuận.

Cũng theo báo cáo, tại ngày 31/3/2022, tài sản của KSF đạt 12.608 tỷ đồng, tăng gần 2.330 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiền đạt 2.942 tỷ đồng, cao gấp 7,8 lần so với hồi đầu năm.

Trong khi đó, nợ phải trả là 6.226 tỷ đồng, tổng nợ vay chiếm 1.846 tỷ đồng, phần lớn là vay ngắn hạn với 1.624 tỷ đồng. Tính đến hết quý 1, KSF đang có 830 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hợp nhất hoạt động của công ty con, Tập đoàn KSFinance báo lợi nhuận quý 1 tăng trưởng 40% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

https://cafef.vn/hop-nhat-hoat-dong-cua-cong-ty-con-tap-doan-ksfinance-bao-loi-nhuan-quy-1-tang-truong-40-so-voi-cung-ky-20220428212211861.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.