Hodeco (HDC): Quý 1 lãi 98 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021

Hodeco (HDC): Quý 1 lãi 98 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021 - Ảnh 1.

Kết quả của quý 1/2022, Hodeco đã hoàn thành được 21% mục tiêu về tổng doanh thu và 23% mục tiêu về lợi nhuận cả năm.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Mã chứng khoán HDC) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu quý đạt gần 400 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng chủ yếu ở khoản thu kinh doanh bất động sản đầu tư với tỷ lệ tăng 37,6% lên mức 336,6 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng hơn 84% tổng doanh thu). Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn ở mức 38,5% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng ở mức 30,4%, đạt 159,5 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 41,3% quý 1 năm ngoái xuống còn 39,9% quý 1 vừa qua.

Trong kỳ chi phí tài chính tăng mạnh 75,7%, chi phí bán hàng tăng 52,7% còn chi phí QLDN lại giảm 18,2% nên kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 98 tỷ đồng tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước.

Hodeco (HDC): Quý 1 lãi 98 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm 2021 - Ảnh 1.

Hodeco cho biết, nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận tăng trong quý chủ yếu do công ty ghi nhận một phần của dự án The Light City giai đoạn 1 và từ các dự án Ngọc Tước 2, Ecotown Phú Mỹ.

Tính đến ngày 31/3/2022 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn đến cuối kỳ gần 641 tỷ đồng (tăng 119 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn ghi nhận hơn 965 tỷ đồng (tăng gần 144 tỷ so với hồi đầu năm).

Năm 2022, Hodeco lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 1.913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 429,8 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả của quý 1/2022, HDC đã hoàn thành được 21% mục tiêu về tổng doanh thu và 23% mục tiêu về lợi nhuận cả năm.

https://cafef.vn/hodeco-hdc-quy-1-lai-98-ty-dong-tang-25-so-voi-cung-ky-nam-2021-20220425161013101.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.